Information and career guidance for young people and employees: The role of employers' and trade union organisations

SP ČR jako partner mezinárodního projektu na zvýšení prestiže průmyslových oborů mezi mladými lidmi prostřednictvím zahrnutí sociálních partnerů do systémů poradenství k volbě povolání či rozhodování se o změně profesní dráhy.

Zadavatel

 • Evropská komise - Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (rozpočtové opatření „Sociální dialog a průmyslové vztahy“)

Koordinátor projektu

CODIFOR
European Project Management
56, avenue de Wagram
F-75854 PARIS Cedex 17

 

Partneři projektu

 • Česká republika - Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Bulharsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko

Realizace projektu

 • Leden - prosinec 2009

Cíle projektu

 • Identifikace a posílení role sociálních partnerů (odborů a zaměstnavatelských svazů) v oblasti kariérového poradenství pro mladé lidi směrem k profesím v průmyslu.
 • Podpora atraktivnosti profesí v sektoru průmyslu u mladých lidí pomocí kariérového poradenství.

Stručný popis projektu

 • Projekt reaguje na situaci, kdy dochází vlivem stárnutí populace, nízké míře porodnosti a velkým technologickým změnám k nedostatku vhodných zaměstnanců v průmyslových odvětvích. K této skutečnosti se také přidává fakt, že velká část mladých lidí a tedy potenciální zaměstnanců nemá obecně zájem o práci v průmyslových oborech, dokonce ani v těch, které vyžadují vysokou kvalifikaci.
 • K podpoře ekonomického a sociálního rozvoje společnosti je nezbytné ovlivnit vzdělávací proces tak, aby připravil vhodné zaměstnance k uplatnění v průmyslových oborech, jež skýtají vysoký potenciál. Vedle změny vzdělávacího procesu je velmi významná role kariérového poradenství vedoucí k nasměrování mladých lidí v jejich profesní dráze.
 • V současné době je v některých zemích EU nedostatečná role sociálních partnerů při ovlivňování vzdělávacího systému, ale také v poskytování služeb kariérového poradenství, byť mají svým zaměřením k profesím nejblíže.
 • Cílem projektu je tedy zanalyzovat a posílit možnosti sociálních partnerů při poskytování služeb kariérového poradenství a zlepšení image zaměstnání v průmyslu a zatraktivnění tohoto sektoru jako místa pro budoucí kariéru mladých lidí.

Aktivity projektu

Projekt je rozdělen do tří fází.

1. fáze (březen – květen 2009) se uskuteční v každé partnerské zemi a zaměří se na:

 • identifikaci legislativních opatření a politik v oblasti kariérového poradenství pro mladé lidi a zaměstnance,
 • analýzu existujících legislativních opatření týkajících se kariérového poradenství,
 • analýzu role/přístupů sociálních partnerů v těchto opatřeních,
 • podporu sociálních partnerů v nalezení nových přístupů ke kariérovému poradenství pro mladé lidi a zaměstnance,
 • identifikaci potřeb zaměstnavatelů týkajících se kompetencí u nově přijímaných zaměstnanců,
 • analýzu přístupů zaměstnavatelů v této oblasti,
 • uskutečnění workshopu k představení role francouzských sociálních partnerů při podílení se na utváření profesí v průmyslovém sektoru.

2. fáze (červen – červenec 2009) se uskuteční v zemi koordinátora a zaměří se na:

 • analýzu získaných poznatků v předchozí fázi,
 • přenos francouzských zkušeností a systému zapojení sociálních partnerů do procesu kariérového poradenství směrem k průmyslovým profesím prostřednictvím účasti zástupců z partnerských zemí na seminářích, workshopech a setkáních ve Francii.

3. fáze (říjen – prosinec 2009) se opět uskuteční v jednotlivých partnerských zemích a zaměří se na:

 • dopracování analýz a jejich syntézu,
 • návrh opatření na podporu zapojení se sociálních partnerů do kariérového poradenství, uspořádání konference k výstupům projektu.

Kontaktní osoba

 • Ing. Ondřej Gbelec, ogbelec (zavináč) spcr.cz

eu_flag-03

Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět