Národní dohoda všechny podpisy

 ND a
Národní dohodu v oblasti rozvoje lidských zdrojů k dnešnímu dni podepsali všichni strategičtí partneři.Těmi jsou ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Za zaměstnavatele svůj podpis připojili prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner a prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman. Zaměstnance v Národní dohodě zastoupil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a předseda Asociace samostatných odborů ČR Bohumír Dufek.

Podpis všech partnerů Národní dohody znamená shodu všech aktérů trhu práce na způsobu řešení vybraných průřezových problémů a především jejich vůli realizovat v této oblasti konkrétní opatření legislativního, systémového a finančního charakteru. Cílem Národní dohody je zejména nalezení efektivního řešení dlouhodobých problémů v rozvoji lidských zdrojů a na trhu práce – tedy problémy, které jsou pro odvětví národní ekonomiky společná a průřezově je lze řešit pouze systémově, za účasti a spolupráce nejvyšších představitelů a aktérů sociálního dialogu.

Více informací naleznete v  tiskové zprávě.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět