Olomoucký kraj Teritoriální pakt zaměstnanosti

1

Dohodu o spolupráci v oblasti zaměstnanosti – takzvaný Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje, dnes společně s náměstkem hejtmana Pavlem Šoltysem podepsali zástupci organizací, které se zabývají otázkou zaměstnanosti v regionu. Dohoda sjednotí a ještě více prováže jejich aktivity.

„Cíle Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje jsou jasně definované. Společně budeme usilovat o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na regionálním trhu práce a přispívat k přípravě kvalifikovaných pracovníků pro konkurenceschopnou ekonomiku Olomouckého kraje. Podpoříme také tradiční sektory s vysokým potenciálem pro strategický a udržitelný rozvoj regionu i vznik kvalitních pracovních míst, řekl Pavel Šoltys, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Signatáři teritoriálního paktu zaměstnanosti jsou Olomoucký kraj, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, krajská pobočka Úřadu práce České republiky, Regionální rada odborových svazů ČMKOS Olomouckého kraje a Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Doba trvání paktu zaměstnanosti je uzavřenou dohodou stanovena na dobu neurčitou.

První teritoriální pakt zaměstnanosti v České republice vznikl v roce 2011 v Moravskoslezském kraji. V současné době ho má už celkem devět regionů. Olomoucký kraj se tak stal dalším z nich.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky se aktivně podílel na formulaci této dohody. Regionální manažer Richard Koubek ocenil dosavadní spolupráci mezi signatáři dohody, která je doložitelná různými společnými aktivitami, konanými ve prospěch zaměstnavatelů a středních odborných škol. „Díky teritoriálnímu paktu zaměstnanosti je zde naděje na získání nových finančních prostředků pro rozvoj těchto společných aktivit a podporu vybraných cílových skupin“ uzavřel Richard Koubek.

Díky existenci teritoriálního paktu zaměstnanosti bude moci krajská hospodářská komora požádat o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt s názvem Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje.

„Projekt bude zaměřen na nezaměstnané ve věku padesát a více let. Tato skupina patří na trhu práce k nejohroženějším. Díky projektu, jehož součástí budou i webové stránky s ucelenými informacemi o zaměstnavatelích či možnostech dalšího vzdělávání, se tito lidé naučí třeba i to, jak se připravit na pohovor,“ vysvětlila ředitelka Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Jitka Janečková.

Další plánovanou aktivitou v rámci Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje je zapojení jeho členů do připravovaného projektu ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Predikce trhu práce“. Hlavní náplní tohoto projektu bude vytvoření systému monitoringu a predikcí trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň.

Další informace najdete na internetových stránkách Olomouckého kraje.

Jiří Janda
/
kategorie Svaz v regionech
zpět