Je v možnostech vychovat ideálního absolventa pro trh práce?

 praha kolin

Je v možnostech středních škol vychovat ideálního absolventa pro trh práce? Tuto otázku se snažili zodpovědět zástupci základních i středních škol, ministerstva školství a významných zaměstnavatelů ve Středočeském kraji na akci pořádáné SPŠS a JŠ Kolín pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR ŠKOLA PRO BUDOUCNOST – BUDOUCNOST PRO FIRMY.

Firmy u přijímaných absolventů nejvíce oceňují chuť pracovat, učit se nové věci a nést zodpovědnost za svou práci. Při současně nastavených vzdělávacích plánech učebních a maturitních oborů musí vždy přijímaného absolventa dovzdělávat.

V rámci diskuze bylo poukázáno na nízkou časovou dotaci stáží nebo praxí středoškolských studentů.

Firmy se snaží o podporu optimalizace školství směrem ke školám, které na pracovní trh „dodávají“ studenty s potřebným zaměřením. Samotná podpora škol není ale dostatečná. Marketing jednotlivých škol je zvládnutý poměrně dobře, nutné je zatraktivnit řemeslné pozice, které rodiče často vnímají pro své děti jako málo prestižní.

Propojení škol a firem je nadále podstatné pro realizaci praxí studentů. Je klíčové, aby si studenti  mohli vyzkoušet činnosti přímo ve výrobě.. Školy by uvítaly vyčlenění zaměstnance spřátelených firem pro výuku odborných předmětů. Samy mají problém odborníky pro výuku najít, pokud ano, finančně ho nejsou schopny zaplatit. Firmy jsou však ochotné se finančně podílet na výuce odborníků, ale potýkají se samy s nedostatkem pracovníků a vyčlenění vlastního zaměstnance pro výuku pro ně tedy v současné situaci na trhu práce není reálné.

Kulatý stůl vnímali jako pozitivní zástupci firem, škol i státních organizací, a proto bylo navrženo jeho opakování v půlročním horizontu pro snazší a rychlejší komunikaci všech stran.

Akce se zúčastnili zástupci 6. Základní školy Kolín, VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, VOŠ a SPŠ Kutná Hora, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Středočeského inovačního centra, Prostoru Plus, TPCA, Crystal Bohemia a Horizon Educational.

Zuzana Šestáková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět