Zájem o workshop k ochraně osobních dat překonal očekávání

20170308 121219 resized

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) pravidelně informuje členské i nečlenské firmy o připravovaných legislativních změnách a pořádá k nim i řadu diskusních fór a workshopů. Vzhledem k plánovaným změnách v ochraně osobních dat tzv. GDPR, kterou odborníci označují za největší změnu v práci s osobními údaji za posledních dvacet let, organizuje SP ČR diskusní fóra pro firmy i v jednotlivých regionech. Zatím poslední se uskutečnil pro Prahu a Středočeský kraj, o který byl mezi extrémmní zájem. Hlavním cílem diskusní fóra bylo umožnit oboustrannou výměnu informací, která bude mj. sloužit pro další spolupráci SP ČR s vládou a přípravu pozice Svazu ke vznikající velké novele zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jaká je připravenost firem pro aplikaci daného nařízení ve svých provozech? Jsou si společnosti vědomy všech povinností, jako je podstatné zvýšení administrativní a finanční zátěže, spojených se zpracováním dat? Na tyto otázky firmám odpovídali experti ze Svazu průmyslu a dopravy ČR i Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Celým diskusním fórem provázela Milena Jabůrková, členka představenstva SP ČR s gescí pro digitální ekonomiku a předsedkyně Pracovní skupiny SP ČR pro ochranu dat. S obecnými informacemi o principiálních novinkách firmy seznámila manažerku pro digitální ekonomiku SP ČR Tereza Šamanova a s technickými aspekty ochrany osobních údajů digitálního prostředí pak Daniel Joksch, specialista na datovou architekturu ze společnosti IBM Česká a Slovenská republika. Postoj Úřad pro ochranu osobních údajů k plánovaným změnám v ochraně dat představila Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy. 

Další fóra k tématu ochrany osobních údajů připravuje SP ČR i v dalších regionech.

Zuzana Šestáková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět