Krajský akční plán rozvoje vzdělávání i energetická koncepce Vysočiny

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Kraji Vysočina v prvních měsících tohoto roku.

Jak probíhal kulatý stůl k energetické koncepci Kraje vysočina?  Kolik si rozdělili na krajská stipendia studenti učebních oborů?  Na střední škole Třebíč proběhla soutěž odborných dovedností, kdo se stal vítězem?  Tyto a další informace naleznete v našem přehledu.

Kulatý stůl „Územní energetické koncepce Kraje Vysočina“

V souvislosti s probíhající aktualizací Územní energetické koncepce Kraje Vysočina (ÚEK) proběhlo v únoru v hotelu Gustav Mahler zahájení konzultačního procesu o návrhové části krajské energetické koncepce.

„Setkávání s územními partnery a vzájemný dialog jsou pro nás velmi přínosné. Přinášejí nám cennou zpětnou vazbu o tom, jaké významné rozvojové projekty v oblasti energetiky partneři realizují nebo plánují a v čem by krajská energetická koncepce mohla jejich úsilí podpořit,“ přiblížil náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Zpracováním aktualizace ÚEK byl pověřena na základě výběrového řízení společnost SEVEn Energy.

Elektrikáři Vysočiny měřili své síly v krajském soutěžním kole v Třebíči

Střední průmyslová škola Třebíč uspořádala regionální soutěž odborných dovedností Řemeslo Vysočina 2017 zaměřené na elektrikáře. Své zkušenosti i znalosti prokazovali jak žáci oboru silnoproud, kteří měli zapojit stykačovou úlohu, tak žáci oboru slaboproud, kteří měli za úkol zhotovit elektronické zařízení. V kategorii jednotlivců zvítězili Petr Svitáček z domácí školy a David Povolný z VOŠ, OA a SOUT Chotěboř a za družstva si pomyslné zlato převzali žáci SPŠ a SOU Pelhřimov.

Přes 1,1 milionu korun z krajských stipendií si za první pololetí rozdělí žáci učebních oborů

V I. pololetí tohoto školního roku dosáhlo na výplatu motivačního stipendia od Kraje Vysočina celkem 381 žáků, kteří si rozdělí částku 1 126 000 korun. Žadatelů kraj eviduje 1139, takže úspěšnost dosáhnout na příjemnou finanční motivaci se v současné době pohybuje okolo 33,5 %. „Nově podporujeme obory Montér suchých staveb, Autolakýrník a Karosář. Společně například s modeláři, nástrojáři, kováři, klempíři, elektrikáři, zedníky nebo instalatéry celkem 22 oborů, jejichž žákům jsme od školního roku 2010/2011 do konce roku 2016 z krajského rozpočtu vyplatili bezmála 15,2 milionu korun.

Kraj Vysočina má Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Na posledním zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina byl schválen Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina (dále také „KAP“). Nyní čeká tento analytický a strategický dokument na schválení Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR. „KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami,“ informovala krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Krajské silnice jsou opět připraveny na opravy za státní peníze

Kraj Vysočina je v roce 2017 připraven z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury opravit desítky úseků krajských silnic. Dobrá zpráva přišla minulý týden po jednání vlády, která rozhodla, že krajům na opravy silnic II. a III. tříd přispěje 2,5 miliardy ze SFDI a půl miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Pro Kraj Vysočina by mohlo být odhadem vyčleněno 269 miliónů korun.  S ohledem na praxi z minulých let je už nyní připravena zhruba dvacítka akcí na silnicích II. a III. tříd, které mohou být realizovány z prostředků poskytnutých SFDI. Jsou v kompetenci krajských silničářů. „Pokud mám být konkrétní, zmíním například opravu silnice II/112 od hranice kraje – Horní Cerekev. V tomto případě bude stavba rozdělena na čtyři úseky od hranic Středočeského kraje až do Pelhřimova, celkem za cca 34 miliónů korun,“ říká Jan Hyliš, radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství. Z uvolněných státních peněz by mohla být opravena dále např. II/388 křižovatka s  I/19 Bystřice směr Bystřice nad Pernštejnem – křižovatka II/387 Vír, mimo průtah obce Vír za cca 31  miliónů korun nebo silnice III/13016 křižovatka II/130 – Rejčkov – Dolní Město za cca 34 miliónů korun.

Vzdělávací seminář – Udržitelný rozvoj v praxi malých firem

Bezplatný pilotní seminář, který pořádal na sklonku března Kraj Vysočina byl určen pro majitele, provozovatele i vedoucí pracovníky podniků služeb cestovního ruchu, kteří mají na starosti kvalitu služeb, řídí další zaměstnance a potřebují jim předat dobré znalosti a zkušenosti, případně pro zaměstnance s potenciálem pro vedoucí funkce.

Konference Počítač ve škole 2017

Stejný pořadatel stál i za nadnárodní a celostátní konferencí učitelů základních a středních škol o uplatnění IT ve výuce. Účastnily se jej také firmy odpovídajícího zaměření nabízející IT služby pro výuku.

Slavnostní vyhlášení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

K současným přístupům systémů řízení úspěšné organizace patří nejen aktivity vedoucí ke zvyšování tržeb a k naplňování očekávání zákazníků v ohledu kvality výrobků a poskytovaných služeb, ale i takových, které pomáhají zvyšovat kvalitu života celé společnosti a přispívají k ochraně životního prostředí. Kraj Vysočina chce takového organizace působící na jeho území ocenit a prezentovat je spolu s jejich výsledky. Záměrem ocenění je přiblížit široké veřejnosti, soukromému i veřejnému sektoru přínosy společenské odpovědnosti a dál je šířit. Během druhého ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost se o vítězné příčky utkalo celkem 31 organizací z veřejného i soukromého sektoru. Ocenění z rukou hejtmana kraje Jiřího Běhounka slavnostně převzali vítězové v pondělí 10. dubna v sídle kraje.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět