Krajská stipendia pro technické obory či výstava ze střediska CERN

To nejzajímavější pro podnikatele z dění v Jihočeském kraji v roce 2016 a v prvních měsících tohoto roku.

V následujících čtyřech letech povede Jihočeský kraj jako hejtman opět Jiří Zimola. Vzhledem k požadavkům trhu práce budou ze strany kraje dlouhodobě podporovány technické obory a u vybraných z nich proto kraj zavedl vyplácení stipendií. Současně je podporována spolupráce firem a škol v Jihočeském kraji. Prostředkem zvýšením zájmu dětí o techniku a technické vzdělávání mohou být například i výstavy s tímto zaměřením.

Hejtmanem Jihočeského kraje byl již potřetí zvolen Jiří Zimola

V listopadu 2016 zvolili krajští zastupitelé Jihočeského kraje za hejtmana Jiřího Zimolu (ČSSD), který tak uspěl již potřetí v řadě. V následujících čtyřech letech bude Jihočeský kraj veden koalicí složenou z ČSSD, ANO a Jihočeši 2012 a to s celkovým počtem hlasů 31 z 55. Jednotliví zástupci tohoto uskupení se budou starat o fungování kraje ať už z pohledu zaměstnanosti, zdravotnictví, financí, prezentace nebo cestovního ruchu.

Výstava Vzdělání a řemeslo

Říjen 2016 přinesl již 22. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo, která je konána za účelem přiblížení technických oborů žákům, tedy potenciálním budoucím technikům. Jak plyne z názorů středních škol a strojírenských firem, technicky vzdělaných lidí je nedostatek a proto je potřeba podniknout kroky ke zlepšení této situace. Současně je podporována spolupráce firem a škol v Jihočeském kraji. Zvýšením zájmu dětí o techniku a technické vzdělávání se do budoucna usnadní jejich uplatnění na trhu práce.

Interaktivní výstava Accelerating science „k jádru vědy“

Od září 2016 do ledna 2017 bylo v českobudějovickém výstavišti možno navštívit velmi zajímavou výstavu Accelerating science „k jádru vědy“, kde si jistě všichni zájemci o fyziku všech generací přišli na své. Díky podpoře Jihočeského kraje tato výstava doputovala až ze švýcarského CERNu. Na výstavě bylo možné zjistit, čím se zabývá výzkumné středisko v CERNu, jak funguje hadronový urychlovač částic a nebo věci, které nás běžně obklopují, jako například mobilní telefon nebo mikrovlnná trouba.

Díky spolupráci Jihočeského kraje a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy bylo vstupné na tuto akci pro návštěvníky zdarma. Podle předpokladů byl zájem o výstavu velký především ze strany škol a nabízené termíny se tak rychle plnily. Slavnostního zahájení se zúčastnila i ředitelka pro mezinárodní vztahy CERN Charlotte Lindberg Warakaulle, která vyjádřila svou radost z velkého zájmu studentů o výstavu.

Do středních škol zřizovaných Jihočeským krajem nastoupilo 24 tisíc žáků

V září 2016 nastoupilo do krajem zřizovaných středních škol 24 tisíc žáků, z čehož 25% na gymnázia a lycea, 40% na střední odborné školy a 35% na střední odborná učiliště. Vzhledem k požadavkům trhu práce jsou ze strany kraje dlouhodobě podporovány technické obory a u vybraných z nich proto kraj zavedl vyplácení stipendií.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět