Ve Věznici Rapotice se diskutovalo o zaměstnávání odsouzených

Zamestnavani veznu Rapotice

Diskusní fórum připravil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR, oddělením odměňování, sociálního zabezpečení a zaměstnávání a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Akce byla realizována v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“

Diskusního fóra se zúčastnili zástupci soukromých subjektů, se kterými Věznice Rapotice spolupracuje, ale také zástupci firem, které doposud nemají se zaměstnáváním odsouzených osob zkušenosti. Řada zaměstnavatelů se potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a jejich fluktuací, jedním z řešení těchto problémů může být právě zaměstnávání odsouzených osob. Jaké výhody tato volba podnikatelům může přinést a mnohé další otázky, byly v rámci tohoto setkání zodpovězeny.

Do projektu zaměstnávání odsouzených se zapojují např. firmy z oblasti kovovýroby, dřevozpracování nebo strojírenství. Za dobu trvání projektu SP ČR proškolil formou diskusních fór přes 100 firem.  Firmy, které se do projektu zapojují, cítí společenskou odpovědnost a mají potřebu pomáhat odsouzeným k návratu do společnosti. Projekt zaměstnávání odsouzených probíhá i v dalších zemích EU. Odsouzení po dobu výkonu trestu mají šanci projít rekvalifikací, získají praxi a neztratí či si vytvoří pracovní návyky. Po opuštění výkonu trestu se tak snáze zapojí zpět do společnosti. Odsouzení, kteří v průběhu výkonu trestu pracovali, mají nižší sklony k recidivě.  

Úvodního slova se spolu s prvním zástupcem ředitelky Věznice Rapotice Františkem Melicharem ujala regionální manažerka SP ČR pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočinu, paní Kateřina Budínková. Samotný program workshopu pak zahájil za Ministerstvo spravedlnosti Kamil Nedvědický a koordinátor zaměstnávání odsouzených GŘ VS ČR, Jiří Štegl, který svou prezentací informoval o současné legislativě, která řeší zaměstnávání osob ve výkonu trestu a představil důvody, proč zaměstnávat odsouzené osoby, jak z úhlu pohledu zaměstnavatelů, tak z hlediska celospolečenského. Dalšími hlavními tématy byly náklady spojené se zaměstnáváním vězňů a jejich odměňování, typické obory činnosti zajišťované vězni, možné druhy a formy pracovišť a v neposlední řadě byly uvedeny také příklady z již uskutečněných projektů.

Autor: mjr. Bc. Jan Doležal

Tiskový mluvčí Věznice Rapotice

Pavel Slezar
/
kategorie Svaz v regionech
zpět