SP ČR pomáhá odstranit předsudky v zaměstnávání odsouzených


Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) zorganizoval počátkem května ve věznici Rýnovice ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR, Věznicí Rýnovice a Věznicí Stráž pod Ralskem workshop k zaměstnávání odsouzených osob po výkonu trestu. Jedná se již o druhý workshop, který SP ČR ve věznici Rýnovice uspořádal.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se zabývá problematikou zaměstnanosti dlouhodobě. Již třetím rokem pořádá vzdělávací semináře pro firmy přímo v areálu věznic, seznamuje je s vedením věznic a možnostmi zaměstnávat odsouzené i osoby propuštěné z výkonu trestu. 

Na workshopech Svaz předává zaměstnavatelům informace o možnostech zaměstnávání odsouzených. Na pravou míru uvádí mnohdy zkreslené informace nebo neodůvodněné obavy zaměstnavatelů. Zaměstnávání vězňů má svá specifika. S ohledem na požadavky na ostrahu je organizačně nejjednodušší, pokud má firma možnost zřídit pracoviště přímo ve věznici,“ komentovala Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Odsouzení představují stabilní a v určitých ohledech i levnější pracovní sílu. Někteří zaměstnavatelé navíc mohou odsouzeného, který pro ně v době výkonu trestu pracoval, zaměstnat i po propuštění. Výhodou je, že v té době je již vyškolený a ví, co a jak. Není tedy pro firmu nováček. Odsouzeným zase práce v době výkonu trestu umožňuje zachovat si pracovní návyky nebo i částečně splácet své závazky,“ dodala Jitka Hejduková.

Podle ředitele Věznice Rýnovice plk. Mgr. Vlastimila Kříže je ve Věznici Rýnovice ve výkonu trestu odnětí svobody umístěno 509 odsouzených mužů. „Zaměstnanost se dlouhodobě osciluje kolem 80 %. Pracujeme pro dvě firmy v automobilovém průmyslu, ve výrobně cukrovinek, vyrábíme vypínače, svítidla a vzduchotechnické jednotky, podílíme se na úklidu města a na třídění odpadků. Našim cílem je získat pro odsouzené práci nejen během výkonu trestu odnětí svobody, ale také pomoci vězňům s hledáním práce po propuštění.“

Workshopu se zúčastnili i zástupci Ministerstva spravedlnosti, personální a vzdělávací společnosti DP WORK s.r.o. či RUBIKON CENTRUM, Z. Ú., neziskové organizace, která s odsouzenými dlouhodobě pracuje a pomáhá jim uplatnit se na trhu práce. O možnostech čerpání dotací pro firmy, které zaměstnávají osoby po výkonu trestu, informovala ředitelka Mgr. Helena Adamcová z krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci. O své zkušenosti se zaměstnáváním odsouzených ve výkonu trestu i po propuštění se podělili například zástupci z firem MOCCA či United Bakeries.

Na závěr diskuse promluvila o svých svěřencích z řad odsouzených kaplanka Věznice Rýnovice Květa Jakubalová a rovněž o tom jakým úskalím po propuštění z vězení musel čelit, s čí pomocí je překonal a jak žije a podniká se svěřil bývalý vězeň.

Většina zúčastněných využila možnosti prohlídky výrobních prostor věznice.

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět