Poradní sbor oblastního inspektorátu práce i novinky v pracovním právu

Aktivity regionálního zastoupení SP ČR pro Jihočeský kraj za první měsíce letošního roku.

Regionální zastoupení v Jihočeském kraji uspořádalo v prvním čtvrtletí roku 2017 několik zajímavých akcí.  Jednalo se například o Diskusní fórum na téma novinek v pracovně právní legislativě a o Poradní sbor oblastního inspektorátu práce. Na těchto akcích se účastníci mohli dotazovat na konkrétní záležitosti z praxe.

Diskusní fórum na téma: Novinky v pracovně právní legislativě

V únoru letošního roku proběhl v Českých Budějovicích seminář projektu NORD na téma Novinky v pracovněprávní legislativě. Moderovala jej paní JUDr. Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky sekce zaměstnavatelské pro trh práce a legislativu, držitelka ocenění Podnikový právník v kategorii pracovní právo.

Cílem diskusního fóra bylo seznámit účastníky s novinkami v pracovněprávní legislativě a diskutovat jejich dopady na podnikovou praxi. Na programu byla zejména novela zákoníku práce, která je v legislativním procesu a dle úmyslu předkladatele by měla odstranit hlavní problémy, se kterými se potýká praxe.

V druhé části byly představeny základní novinky, které by měla kromě jiného obsahovat projednávaná novela zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a připravované novelizace zákona o zaměstnanosti. Tohoto semináře se zúčastnilo 27 lidí z řad různých firem a na základě získaných zpětných vazeb byl seminář pro účastníky přínosný.

Poradní sbor oblastního inspektorátu práce

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu a ČMKOS uspořádali v polovině března akci s názvem Poradní sbor oblastního inspektorátu práce. Tento poradní sbor slouží k předávání informací o aktuálním dění v oblastech působení OIP, ohledně trhu práce a zaměstnanosti, legislativy, účastníci se mohou dotazovat na konkrétní příklady z jejich praxe.

Zaměstnávání cizinců

V dubnu proběhlo diskusní fórum k řešení zaměstnávání cizinců v ČR. Účastníci byli informování o novelách zákonných norem upravujících zaměstnávání cizinců. Fórum bylo určeno pro zaměstnavatele, kteří agendu zaměstnávání cizinců řeší nebo se ji chystají rozvíjet, zejména pak pro vedoucí pracovníky řízení lidských zdrojů. Přínosné bylo, že zástupci firem, které již mají se zaměstnáváním cizinců zkušenosti byli v rámci diskuze ochotni se o své poznatky a postřehy podělit. Pořádal Svaz průmyslu a dopravy České republiky v Domě techniky v Českých Budějovicích.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět