SP ČR pomáhá řešit problémy zaměstnavatelů v Královéhradeckém kraji

aDSC_1140.JPGSvaz průmyslu a dopravy ČR vnímá problémy svých členských i ostatních firem v Královéhradeckém kraji, proto uspořádal diskuzi, které se zúčastnili zástupci Svazu v čele s prezidentem SP ČR Jaroslavem Hanákem, hejtman Královéhradeckého kraje a podnikatelé, aby je pomohl účinně řešit. Svaz zde dlouhodobě pomáhá řešit například otázky zaměstnanosti nebo pořádá akce na podporu efektivního technického vzdělávání.

„Vážíme si toho, že na setkání s firmami dorazili jak zástupci krajského zastupitelstva, tak z Centra investic, rozvoje a inovací, Krajské pobočky úřadu práce, Univerzity Hradec Králové a z Českomoravské konfederace odborových svazů. Společně jsme mohli diskutovat o problémech, které podniky v Královéhradeckém kraji tíží, a hledat řešení,“ řekla Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„České země byly vždy průmyslovým srdcem střední Evropy a tato tradice pokračuje i v Královéhradeckém kraji, kde najdeme celou řadu kvalitních firem a průmyslových podniků. Právě díky rozvoji průmyslu má náš region velice nízkou nezaměstnanost a vysoké mzdy,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

„Uvědomujeme si kritickou situaci na trhu práce, která postihuje i Královéhradecký kraj, zejména v oblasti technicky vzdělaných pracovníků. Tuto problematiku hodně řešíme. Pravidelně jednáme s vládou o navýšení počtu zahraničních pracovníků z třetích zemí. Přímo v regionu se pak snažíme nadchnout studenty pro technické obory pomocí workshopů s firmami. Děláme pro ně exkurze nebo Živé knihovny povolání, na kterých si žáci mohou vyzkoušet různé profese,“ řekl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR stál u vzniku Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Jeho prostřednictvím chce řešit problémy trhu práce, otázky poptávky a nabídky nebo zaměstnávání absolventů škol. Pakt zaměstnanosti realizuje například projekt „Zaměstnaný absolvent“, který se zaměřil na absolventy do 25 let. Studenti bezprostředně po ukončení střední školy mají možnost absolvovat pracovní stáže ve firmách. Díky tomuto programu si čerství absolventi osvojí pracovní návyky a získají potřebné zkušenosti a často získají své první zaměstnání.

Svaz se aktivně věnuje vzdělávání

V Královéhradeckém kraji naráží na nedostatek lidí například firmy z textilního a oděvního průmyslu. Svaz se proto snaží zajistit více kvalifikovaných odborníků a absolventů středních škol na trhu práce. Spolu s krajským úřadem pracuje na tom, aby se od září 2018 otevřel zcela nový maturitní obor, který by odpovídal potřebám textilních firem v kraji.

Odborné školy v Královéhradeckém kraji se dlouhodobě potýkají s nedostatkem učitelů strojírenských a elektrotechnických předmětů. Kromě toho, že je jich málo, je navíc téměř polovina z nich v důchodovém věku, nebo ho v krátké době dosáhne. Proto kraj zavedl zvláštní příplatek učitelům odborných předmětů strojírenských a elektrotechnických oborů na středních školách. Svaz pomáhá motivovat zaměstnance svých členských firem v kraji, aby se do odborného vzdělávání také zapojili. Mohli by své zkušenosti předat studentům na besedách, workshopech, při pravidelných praxích a exkurzích nebo formou částečného úvazku ve školství.

Svaz průmyslu a dopravy ČR přispívá k motivaci dětí ke studiu technických oborů, či profesí, kde je dlouhodobý nedostatek zaměstnanců, i dalšími aktivitami. Pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a prvních ročníků středních škol pořádá Živou knihovnu povolání. Na interaktivní akci si mohou žáci na jednotlivých stanovištích práci vyzkoušet a popovídat si s člověkem, který se daným povoláním živí. Svaz uspořádal první Živou knihovnu v Královéhradeckém kraji 3. 11. v Hradci Králové. Další plánuje na 13. 11. v Trutnově. Živé knihovny povolání slaví úspěch u žáků i zaměstnavatelů i v dalších krajích ČR.

Svaz hledá i alternativní možnosti, jak najít pracovní sílu

Svaz podporuje i zaměstnávání odsouzených. V roce 2018 uvažuje o uspořádání workshopu ve Věznici Valdice, aby firmám vysvětlil, jaké jsou možnosti zaměstnávání odsouzených. Workshopy o zaměstnávání odsouzených chce Svaz předat potenciálním zaměstnavatelům co nejvíce informací o výhodách zaměstnávání osob ve výkonu trestu nebo o možnostech získávání dotací na propuštěné vězně. Sérií těchto workshopů se Svazu podařilo zvýšit zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání vězňů. Odsouzení po dobu výkonu trestu mají šanci projít rekvalifikací, získají praxi a neztratí či si vytvoří pracovní návyky. Po opuštění výkonu trestu se tak snáze zapojí zpět do společnosti. Firmy, které se do projektu zapojují, cítí společenskou odpovědnost a mají potřebu pomáhat odsouzeným k návratu do společnosti.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět