Kariérní poradci tentokrát ve firmě PETROF

Cílem setkání, které zorganizoval Svaz ve spolupráci s CzechInvest, bylo představit z pozice zaměstnavatelů kariérním poradcům poptávku a z ní plynoucí příležitosti, které firmy nejen na Královéhradecku nabízí. Opět se ukázalo, že je velká poptávka po technických oborech a že technické vzdělání neznamená jen bezmyšlenkovitou práci u poloautomatické linky.

Workshop hostila firma PETROF a setkání zahájila exkurzí po svém závodě.

PETROF je v současné době největším výrobcem akustických klavírů a pianin v Evropě. Ve své výrobě spoléhá především na kvalitní ruční práci, která tvoří téměř 80 % všech operací. Ty zbylé zabezpečují specializované stroje a v posledním roce například i dvě nová CNC pro opracování kovových a dřevěných komponentů, u kterých je nutná naprostá přesnost. Od roku 1864, kdy Antonín Petrof postavil v Hradci Králové svůj první klavír se změnilo mnohé. Stále však platí, že požadovaná kvalita pian je možná pouze za předpokladu pečlivého zpracování výběrových evropských materiálů. O to se nyní snaží 240 zaměstnanců firmy, v jejíž vedení nyní figuruje již pátá generace rodiny Petrofů.

Potenciál technického vzdělání potvrdily i prezentace jednotlivých firem. Podmínky pro zaměstnance či způsoby spolupráce se školami postupně představili zástupci firem PETROF, ZVU STROJÍRNY, Technistone, Dopravní podnik města Hradce Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Přestože se jedná o zcela odlišné druhy průmyslu, obory i cílové trhy či typy zákazníků, zástupci zaměstnavatelů se shodli v tom, že pracovníků pro technické pozice je v současné době na pracovním trhu nedostatek. Kromě technických profesí je velký nedostatek zdravotnického personálu, řidičů, truhlářů, klavírníků apod.  Všichni zaměstnavatelé jsou ochotní spolupracovat se školami a děti k řemestlu přivést.

„Jedná se o další workshop z pravidelné každoroční série, kterou organizujeme ve všech okresních městech. Letos jsme jej uspořádali ve společnosti ATAS elektromotory Náchod a na podzim jej připravujeme ve firmě Siemens v Trutnově a Ronal v Jičíně," dodala Naděžda Vojtíšková regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě organizuje setkání škol a zaměstnavatelů a prezentaci pracovních příležitostí žákům hledajícím své budoucí uplatnění, a to nejen v královéhradeckém regionu.

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět