Svaz podporuje Kariérové poradenství

Svazu průmyslu a dopravy ČR uspořádal další ze série workshopů pro kariérní a výchovné poradce na podporu technického vzdělávání. Jednalo se již o druhý workshop na podporu technického vzdělávání, který ve spolupráci s CzechInvestem uspořádal v Královéhradeckém kraji. Akce se konala  trutnovském výrobním závodě ABB s.r.o.
 
Na úvod všechny účastníky přivítal ředitel závodu, který společnost ABB představil. Jelikož Královéhradecký kraj patří mezi kraje s nejnižší nezaměstnaností,  proto zástupci z místního úřadu práce zaměřili svou prezentaci na složení nezaměstnaných absolventů podle vzdělání i podle oborů. Velmi žádané jsou na trhu práce technické profese a tito klienti dlouho na úřadu práce dlouho nezůstávají. CzechInvest objasnil pojem Průmysl 4.0. Pouze třetina přítomných učitelů tento pojem už v minulosti slyšela. Svaz představil projekt Živých knihoven povolání, který zajímavou a interaktivní formou přibližuje žákům 8. a 9. tříd ZŠ různé profese. Následovala nabídka možností, kam s dětmi na výlet, exkurzi apod.
 
Zástupci Města Hradec Králové nastínili přípravu Centra přírodovědného a technického vzdělávání „Lidské tělo – dokonalý stroj?“ a kolegové z Technologického centra Hradec Králové pohovořili o soutěži pro děti „Už vím proč.“ Mezi vystupujícími byl i zástupce libereckého science centra IQLANDIE, který přítomné pozval na vzdělávací programy pro školy. Firma Helago představila nabídku učebních pomůcek včetně možnosti vybavení dílen, po kterých se dnes tolik volá. Střední průmyslová škola Trutnov prezentovala spolupráci se ZŠ a následovaly příklady spolupráce hostitelské firmy ABB se školami (od mateřských, přes ZŠ a SŠ až po VŠ). Na závěr měli přítomní možnost prohlédnout si celý výrobní závod.

Naděžda Vojtíšková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět