Modernizace silnic i podpora výroby regionálních potravin

Zajímavosti pro podnikatele z dění v Jihočeském kraji v posledních měsících.


Na Zemi živitelce byl představen projekt, kterým chce kraj pomoci jihočeským výrobcům potravin. Automobilová doprava mezi Českými Budějovicemi a Pískem bude plynulejší díky plánované modernizaci úseku této komunikace. Jihočeský kraj již zná svou Vesnici roku 2017.

Jízda po silnici mezi Českými Budějovicemi a Pískem bude plynulejší

Jihočeský kraj s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) se dohodl na modernizaci úseku komunikace I/20. Po této komunikaci denně projede zhruba 12 tisíc aut. Při modernizaci by mělo dojít k rozšíření silnice ze dvou na tři jízdní pruhy a tím by se měla zlepšit problematická situace dopravy mezi Českými Budějovicemi a Pískem. Náměstek hejtmanky Josef Knot potvrdil, že současná kapacita silnice již nevyhovuje a pro bezpečný a co nejplynulejší provoz je potřeba učinit nutné úpravy, práce by měly začít do jednoho roku. „Modernizace komunikace I/20 je velmi důležitá i proto, že navazuje na dálnici D4 vedoucí z Prahy přes Příbram. Na trase přes Písek se u Dubence již brzy otevře její další část,“ uzavřel Knot. Více...

Hejtmanka Stránská na Zemi živitelce představila projekt, kterým chce kraj pomoci jihočeským výrobcům

V Českých Budějovicích se konal na konci srpna již 44. ročník mezinárodního veletrhu Země živitelka. Tento agrosalón každoročně navštíví více než 100 tisíc návštěvníků, je zde více než 500 vystavovatelů, a to jak českých, tak zahraničních.

K vidění zde byla celá řada zajímavostí jako například novinky z oborů zemědělská technika, chov domácích a hospodářských zvířat, rybářství, myslivost, včelařství, potravinářská výroby či technologie. Dále samozřejmě nechyběly ukázky tradic i vývoje českého zemědělství.

Celá výstava měla dle hejtmanky Ivany Stráské hlavní myšlenku, a to podporu výroby a konzumaci regionálních potravin.  „Zamysleme se už nad samotným názvem této výstavy. Země živitelka – to přece znamená naši krajinu, půdu a lidi, co na ní pracují. To je to hlavní, to, co nám poskytuje obživu. My Jihočeši jsme přeci známí hrdostí na náš kraj. Buďme hrdí i na naše potraviny," vyzvala Stráská a představila myšlenku projektu, kterým chce kraj pomoci místním výrobcům i obchodníkům, aby dostali své produkty více mezi lidi. Projekt, který je nyní ve fázi přípravy a konzultací nese pracovní název Potravinový patriot. K jeho spuštění by mělo dojít v polovině příštího roku a mělo by jím dojít k propojení již existujících projektů, jako je například Regionální potravina, či Chutná hezky. Více...

Vesnicí roku 2017 v Jihočeském kraji se stala vesnice Pištín

Vesnicí roku 2017 se v Jihočeském kraji stala vesnice Pištín, tato obec zaujala hodnotící komisi nejen bohatým kulturním a spolkovým programem, ale i udržováním venkovských tradic.
Na slavnostním vyhlášení výsledků této prestižní soutěže předala hejtmanka Ivana Stráská starostovi obce Pištín panu Jaroslavovi Havlovi Zlatou stuhu jako symbolické ocenění pro obec. Spolu s oceněním obdrží tato obec i finanční dotaci na další rozvoj obce, a to od kraje půl milionu korun a od Ministerstva pro místní rozvoj ČR jeden milion. Dle slov pana starosty budou tyto peníze využity dle přání místních obyvatel.  „Ve hře je oprava chodníků, přestěhování knihovny a její bezbariérová úprava, nebo oprava hospody v Češnovicích, které jsou naší místní částí," uvedl starosta Jaroslav Havel s tím, že při rozhodování obec přihlédne i k přání místních obyvatel. Vítězství v soutěži obce motivuje k dalšímu rozvoji. Více...

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět