Pokračujeme v sérii diskusních fór na odborná témata

Regionální zastoupení SP ČR v Jihočeském kraji pokračuje v sérii diskusních fór na odborná, pro zaměstnavatele stěžejní témata.

V první polovině listopadu proběhla akce s názvem Poradní sbor oblastního inspektorátu práce, těšit se můžete ještě letos na diskusní fórum na téma exekucí či na téma ochrany osobních údajů.

Poradní sbor Oblastního inspektorátu práce

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu a Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) uspořádali v polovině listopadu v Českých Budějovicích diskusní fórum s názvem Poradní sbor oblastního inspektorátu práce. Tento poradní sbor slouží k předávání informací o aktuálním dění v oblastech působení Oblastního inspektorátu práce (OIP), ohledně trhu práce a zaměstnanosti, legislativy, účastníci se mohou dotazovat na konkrétní příklady z jejich praxe.

Diskutovalo se na téma problematiky pracovně právních vztahů, konkrétně o novinkách v legislativě, o právech kontrolované osoby, o spolupráci státních orgánů ve vztahu ke kontrole a dodržování pracovně právních předpisů. Dále probíhala diskuse k problematice pracovní úrazovosti a nejčastějších nedostatků v oblasti BOZP, PVP a nelegálního zaměstnávání. Byly uvedeny příklady z praxe a návrhy možných způsobů řešení v praxi firem pro zaměstnance i zaměstnavatele. Všichni diskutující se podělili o zkušenosti ze svých firem a pozic. Diskuse byla velmi plodná a všem přinesla mnoho poznatků a nových nápadů.

Diskusní fórum na téma exekuce

Diskusní fórum na téma exekuce bude zaměřené na rady zaměstnavatelům, jak postupovat v případě zaměstnance s exekucemi. Fórum pořádané Svazem průmyslu a dopravy České republiky, které se bude konat 5. prosince, je určeno pro zaměstnavatele, kteří agendu spojenou s exekucemi řeší. Určeno zejména pro vedoucí pracovníky řízení lidských zdrojů, personalisty, mzdové účetní.

Diskusní fórum na téma ochrana osobních údajů

Na tomto diskusním fóru se účastníci dozvědí a s odborníky ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, IBM Česká a Slovenská republika a Úřadu na ochranu osobních údajů budou mít možnost diskutovat, praktické dopady nové evropské regulace v oblasti ochrany osobních údajů do prostředí v českých firmách. Diskusní fóra si kladou za cíl umožnit oboustrannou výměnu informací, která bude mimo jiné sloužit pro další spolupráci Svazu s vládou a přípravu pozice Svazu ke vznikající velké novele zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

David Vondrák
/
kategorie Svaz v regionech
zpět