Aktivity regionálního zastoupení SP ČR v Jihočeském regionu

 

Aktivity RZ CB

Kritická situace na trhu práce ohrožuje budoucí rozvoj průmyslu. Svaz průmyslu a dopravy proto svou pozornost zaměřuje na dlouhodobě klesající počet absolventů v oborech elektrotechniky a energetiky. Přesto, že toto odvětví vykazuje dlouhodobý růst, zaměstnavatelé v Jihočeském kraji si stěžují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Rozvoji lidských zdrojů v této oblasti se proto Svaz aktivně věnuje. Aby byl tento problém účinně řešen, byla zpracována analýza a nabídnut nástroj rozvoje lidských zdrojů v podobě Regionální sektorové dohody pro Jihočeský kraj pro obor elektrotechniky a energetiky. Tato sektorová dohoda slouží ke zlepšení vazeb mezi školami a firmami a směřuje ke zvyšování počtu absolventů těchto oborů a plnění trhu práce požadovanými profesemi.

Kromě toho Svaz organizuje kulaté stoly a diskusní fóra, kde se mohou firmy mimo jiné dozvědět novinky z oblasti legislativy a pracovněprávní oblasti.
 

Svaz průmyslu pomáhá firmám řešit jejich konkrétní problémy 
Průběžně analyzujeme potřeby podniků. Výsledky předáváme dalším institucím jako podklad pro zavedení opatření, která pomohou zlepšit situaci na trhu práce. 

Jana Štruncov
/
kategorie Svaz v regionech
zpět