V Jihočeském kraji připravujeme diskusní fóra a poradní sbor

Regionální zastoupení SP ČR připravuje pro zaměstnavatele v nadcházejícím období další diskusní fóra na stěžejní odborná témata. Těšit se můžete například na Poradní sbor Oblastního inspektorátu práce, diskusní fórum na téma Pracovněprávní legislativa – diskriminace na pracovišti či diskusní fórum k odpadovému hospodářství ve firmách.
 
Poradní sbor Oblastního inspektorátu práce
Ve spolupráci s Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu a ČMKOS připravuje Svaz průmyslu a dopravy ČR akci s názvem Poradní sbor Oblastního inspektorátu práce (OIP). Ten slouží k předávání informací o aktuálním dění v oblastech působení OIP, tedy trhu práce a zaměstnanosti, legislativy. Účastníci se mohou dotazovat na konkrétní příklady z praxe.

Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Termín: 27. 3. 2018
Místo: Dům techniky České Budějovice

Diskusní fórum na téma: Pracovněprávní legislativa – diskriminace na pracovišti
V dubnu pořádáme v Českých Budějovicích s odborníky z Kanceláře veřejného ochránce práv diskusní fórum na téma Pracovněprávní legislativa – diskriminace na pracovišti. Chceme seznámit zaměstnance a zaměstnankyně s činností veřejného ochránce práv v oblasti diskriminace na pracovišti. Poradit, jak takové chování rozpoznat a jak se bránit v případě nerovného zacházení, diskriminace a šikany na pracovišti, ukázat varianty na modelových případech apod. Na programu budou například: legislativní rámec antidiskriminačního práva v ČR v oblasti práce a zaměstnávání, formy diskriminace v zaměstnání (modelové případy), možnosti obrany v případě diskriminace na pracovišti, diskriminace cizinců, praktické případy jako například přístup k zaměstnání, rovné odměňování, obtěžování na pracovišti či diskriminační ukončení pracovního poměru.


Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Termín: 10. 4. 2018
Místo: Dům techniky České Budějovice
Více informací: v kalendáři na webu SPCR

Diskusní fórum na téma: Odpadové hospodářství ve firmách
Odpadové hospodářství obecně firmy velmi zajímá. Cílem diskusního fóra je seznámit účastníky s problematikou nakládání s odpady ve firmách, prodiskutovat Zákon o odpadech, zejména je upozornit na pasáže, které dělají podnikatelům problémy, případně jsou nejvíce postihovány. Česká inspekce životního prostředí představí svůj pohled na nejasné pojmy zákona. Na setkání se účastníci seznámí i s problematikou zákona 477/2001 Sb., o obalech a s hlavními povinnostmi, které se týkají všech, kdo vyrábí a balí, případně ke své činnosti používají balené zboží původem ze zahraničí. Dále se seznámí s povinnostmi vycházejícími ze zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, který Česká inspekce životního prostředí též kontroluje. Diskutovat se budou i zkušenosti z praxe. 


Pořádá: Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Termín: 17. 5. 2018
Místo: Dům techniky České Budějovice

V případě zájmu o přihlášení či nějakých dotazů se prosím obraťte na asistentku regionálního zastoupení Ing. Janu Štruncovou, tel: 225 279 871, nebo e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Jana Štruncov
/
kategorie Svaz v regionech
zpět