Podepsán Pakt zaměstnanosti Královehradeckého kraje

V Hradci Králové byla 24. června 2016 slavnostně podepsána dohoda o partnerství Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Pakt se stává novou platformou pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje.

Hlavním cílem je řešení problémů trhu práce, otázky poptávky a nabídky nebo zaměstnávání absolventů škol. Signatáři jsou: Královéhradecký kraj, Česká republika - Úřad práce ČR, Statutární město Hradec Králové, Svaz průmyslu a dopravy České republiky,  Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Regionální rada odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje a Centrum investic, rozvoje a inovací.

Jednou z prvních aktivit Paktu zaměstnanosti KHK by měla být realizace projektu „Zaměstnaný absolvent“, který se zaměří na absolventy do 25 let. Formou stáží pro studenty posledních ročníků nebo semestru a pro absolventy v evidenci Úřadu práce budou poskytovány krátkodobé pracovní příležitosti ve firmách. Díky tomuto programu si čerství absolventi osvojí pracovní návyky a získají potřebné zkušenosti. Součástí aktivit projektu budou také informační akce pro studenty z cílové skupiny a předvstupní vzdělávání a pohovory.

Více informací a kompletní tisková zpráva je k dispozici na webu Královohradeckého kraje.

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Svaz v regionech
zpět