Regionální zastoupení SP ČR připravuje kulaté stoly v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji připravuje regionální zastoupení SP ČR kulatý stůl k dalšímu vzdělávání zaměstnanců z pohledu potřeb firem. Zaměří se na uplatnitelnost zaměstnanců a absolventů na trhu práce s ohledem na očekávané změny v souvislosti s trendem Průmysl 4.0. Diskutovat se budou i nástroje dalšího vzdělávání, například jejich digitalizace. U kulatého stolu v Pardubicích by měli zasednout mj. signatáři Regionální sektorové dohody pro odvětví chemie v Pardubickém kraji a signatáři Paktu zaměstnanosti Pardubického kraje. Akce proběhne na podzim tohoto roku, regionální zastoupení nyní konzultuje obsah a program s partnery Svazu. 

Druhý připravovaný kulatý stůl se bude věnovat spolupráci firem a škol se zaměřením na prvky duálního systému. U kulatého stolu se sejdou zástupci významných regionálních zaměstnavatelů a regionálních středních škol. Akce se uskuteční na podzim roku 2018 a pozvánka bude zveřejněna v kalendáři akcí na webu SP ČR.

Další kulatý stůl v Pardubicích na podzim roku 2018 připravujeme k tématu osvětových aktivit pro základní školy ve vztahu k polytechnické výchově a podpoře odborného školství. 

S náměty, připomínkami či dotazy nás neváhejte kontaktovat: Regionální zastoupení pro Olomoucký, Zlínský a Pardubický kraj.
Petra Švajdová
/
kategorie Svaz v regionech
zpět