Petr Jonák: Diskuse o udržitelnosti potřebuje více racionality

Téma udržitelnosti a ESG vstoupilo do byznysového i politického světa s velkou razancí. Zejména návrhy nové legislativy v environmentální oblasti mají potenciál měnit strukturu české ekonomiky. Zatímco dosud tuto agendu řešily především banky a mezinárodní společnosti, směrnice CSRD již brzo dopadne na mnohem větší počet firem. „Svaz má dvě jasné ambice. Při přijímání nové legislativy chceme být hlasem racionality a konkurenceschopnosti. A zároveň chceme naši členskou základnu připravit na změny, které udržitelnost přinese – nejen z pohledu regulace, ale i příležitostí,“ říká v rozhovoru pro Spektrum člen představenstva Petr Jonák.

V představenstvu Svazu jste odpovědný za udržitelnost a ESG. Co je v této oblasti pro Svaz důležité?
Téma udržitelnosti dnes hýbe celým světem. Většina vyspělých zemí si dává cíle klimatické neutrality, navrhuje se velké množství nové legislativy zejména v oblasti energetiky a cirkularity, ale také v oblasti reportingu. Banky podle ESG kritérií rozhodují o financování, největší investiční fondy ho promítají do svých strategií. Zároveň je to téma, které v politické i mediální rovině přitahuje obrovské množství emocí na obou stranách. To se odráží i v návrzích legislativy a celkové exekuce toho, jak se k cílům udržitelnosti dostat. A tady vidím zásadní roli Svazu. Měli bychom být hlasem racionality, a to jak v připomínkování legislativy, tak i ve veřejném prostoru.

Jak by měl vypadat racionální přístup ČR, potažmo českých firem?
Začnu tím pozitivním. Hodně hovoříme o tom, jak moc česká ekonomika potřebuje druhou ekonomickou transformaci. Jak nesmíme být subdodavatelskou ekonomikou s nízkou přidanou hodnotou. Udržitelnost přinese obrovské množství nových technologií a inovací, bude znamenat zásadní investice. A pro české firmy to znamená spoustu nových příležitostí. Pozitivní rovinu můžeme najít i v ESG reportingu. Pro firmy je to test odolnosti jejich byznys modelu vůči budoucím trendům – vůči chystané legislativě, vůči preferencím nové generace spotřebitelů. Zároveň ale musíme požadovat racionalitu i z pohledu konkurenceschopnosti. Máme jeden z nejvyšších podílů průmyslu v Evropě, řada oborů je energeticky velmi náročných. Nevhodná legislativa nebo nerovný přístup může takové firmy jen vytlačit do jiných částí světa a snížit konkurenceschopnost celé země. Klima také neochráníme novou zbytečnou regulací nebo novým nepotřebným reportingem. Jasnou rolí Svazu je zde být strážcem konkurenceschopnosti a připomínkovat každou novou legislativu.petr jonak 1

petr jonak 1petr jonak 1

Jakou ESG legislativu jste v poslední době řešili?
Byla to především směrnice CSRD o nefinančním reportingu. A jsem moc rád, že jsme se svazy z dalších zemí pomohli ke změkčení této směrnice, například pro menší a střední firmy. Směrnice je schválená a transponuje se, ale tím naše práce nekončí. Povinnost reportingu začíná u části firem již u dat za rok 2024, v následujících letech se pak bude okruh povinných firem neustále rozšiřovat. U naší členské základny vidíme, že řada firem stále neví, jaké povinnosti je čekají. Chceme jim proto zajistit formou roadshow a seminářů potřebné znalosti a připravit je na nové povinnosti.

Většinu života jste pracoval v průmyslových firmách, nyní působíte v Sazce. Proč jste se rozhodl pro tuto změnu?
Postupně jsem zjistil, že mě ve firmách baví věci transformovat nebo stavět. A také poznávat různé části ekonomiky. Prošel jsem si automotive, sektorem dopravy a logistiky, energetikou, následně dvěma retailovými oblastmi – FMCG a telekomunikacemi. Tyto zkušenosti se mi hodí i ve Svazu průmyslu, protože jsem poznal řadu odvětví. Sazka je možná historicky vnímaná úzce jako firma prodávající tikety a losy. Ale dnes je to moderní technologická zábavní firma, která má dva pilíře – digitální, kde je to v podstatě e-commerce, a fyzický retail, kde má se zhruba 7 500 partnerskými pobočkami nejhustší síť POS v zemi. Mimochodem, říká se „zábavní průmysl“, takže jsem vlastně z průmyslu neodešel. Ale vážně – já i Svaz průmyslu vnímám jako svaz českého byznysu. Již dnes máme mezi členy digitální a telco společnosti, firmy z oblasti služeb, poradenské firmy. Jsem přesvědčený, že máme mít ambici zastupovat celou strukturu české ekonomiky.

V Sazce máte na starosti i oblast sponzoringu. Zůstává spojení Sazka a sport, nebo se vydáváte jiným směrem?
Sazka kdysi vznikla s cílem podporovat český sport a desítky let financovala sportovní svazy. Dnes odvádíme do státního rozpočtu miliardy korun ročně, mimochodem výrazně více, než když byla společnost státní, stát však tyto prostředky již nesměřuje výlučně na sport. I přesto jsme se rozhodli v podpoře sportu pokračovat formou sponzoringu. Jsme partnery olympijského i paralympijského výboru. Výrazně podporujeme českou cyklistiku – od reprezentace přes financování největšího silničního závodu Czech Tour až po podporu rychle rostoucí kategorie Freestyle BMX. Podporujeme rovněž nadějné talenty z různých sportů a investujeme i do oblasti esportu. Naopak jsme opustili sponzoring programů, které se odehrávaly na školách – z etických důvodů jsme přesvědčeni, že tam nepatříme. Děti ale chceme podporovat přes nebrandované CSR programy, například podporou sportování dětí ze znevýhodněných rodin.

Loterie patří mezi hazard. Co děláte pro to, abyste ochránili hráče před rizikem závislosti?
Stěžejním byznysem Sazky jsou loterie a losy, které mají nesmírně nízké riziko závislosti. Naší ambicí je životy lidem zlepšovat, ať již nepatrně tím, že s námi sní a vyhrají malou částku, nebo zásadně – loni s námi alespoň milion korun vyhrálo 450 lidí. Hra by vždy měla zůstat zábavou. Máme silný program zodpovědného hraní a děláme řadu věcí nad rámec zákona. A jsme přesvědčeni, že i k regulaci a zdanění hazardních her je nutné přistupovat právě s ohledem na míru jejich rizikovosti pro společnost.

Petr Jonák (43)

Člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy zodpovědný za oblast udržitelnosti a komunikace. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V minulosti se podílel na strategiích konkurenceschopnosti ČR a byl členem NERVu. Působil ve Škoda Auto, finanční skupině BXR a ve společnostech Coca-Cola a T-Mobile. V současnosti má na starosti vnější vztahy a udržitelnost loterijní společnosti Sazka, která je součástí skupiny Allwyn. Vystudoval VŠE a manažerský program na IMD Business School.

Rozhovor vyšel v novém čísle časopisu Spektrum 03/2023.

kategorie Spektrum
zpět