Brexitu bez dohody je nutné zamezit, byla by to pohroma

Připojujeme se k varování podnikatelské komunity celé Evropy, kteří jsou sdruženi v konfederaci podnikatelských svazů BusinessEurope, a důrazně varujeme před neřízeným brexitem.

„Neuspořádaný odchod Velké Británie z EU bez výstupové dohody je prakticky zárukou pohromy, jejíž důsledky nebudou jen hospodářské. Poškodí obě strany a sekundárně ovlivní Evropu i mimo hranice EU. Obrovské negativní dopady zasáhnou podniky i občany jak v Británii, tak na kontinentu. Negativní důsledky se neomezí jen na datum brexitu, či dobu krátce po něm. Citelně zasáhnou a ohrozí i nastavení budoucích konstruktivních vztahů Evropské Unie a Velké Británie,“ varoval Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Odchod Británie bez výstupové dohody je vstupenkou do nejistoty, řada druhů zboží bude dražší a cestování obtížnější.

„Nevíme, jak dlouho bude nastavení nového vztahu Velké Británie s EU trvat. Během této doby budou občané a firmy čelit všem závažným negativním dopadům situace, kdy se plně integrovaný členský stát EU změní na tzv. třetí zemi, jejíž kodifikovaný vztah k EU bude horší, než u většiny ostatních partnerů EU na světě. Mimo jiné to v praxi znamená nezanedbatelná cla a silné hraniční kontroly. Vzájemný přístup ke zboží se významně zkomplikuje a prodraží. Zkomplikují se i dnes velmi snadné úkony, včetně cestování. Dosažení dohody je naprostou nutností,“ dodal Lukáš Martin.

Podnikatelé i ostatní občané potřebují, aby došlo k hladkému přechodu ze současného na nové uspořádání vztahů mezi Británií a EU, potřebují právní jistotu. Případná krize důvěry poškodí všechny. Naléhavě žádáme obě strany, aby vyvinuly veškeré možné úsilí a zahájily konstruktivní dialog s jasným cílem předejít neřízenému brexitu a diskutovaly proveditelné scénáře pro zajištění spořádaného odchodu Velké Británie z EU. V návaznosti na výše uvedené očekáváme, že Britská vláda bude schopna předložit životaschopné návrhy k jednání a že z této otázky nyní učiní svou nejvyšší prioritu.

Další odklad brexitu a odsunutí definitivního řešení není zdaleka ideálním scénářem a prodlužuje období velké nejistoty. Ovšem s ohledem na možné zničující důsledky neřízeného odchodu Velké Británie, lze tuto možnost považovat za použitelnou alternativu. Avšak pouze za předpokladu, že bude přesně časově omezená a Velká Británie předloží jasnou proveditelnou cestu k dosažení dohody.

Navzdory veškerému úsilí je brexit bez výstupové dohody stále reálným a věrohodným scénářem, se všemi zásadními důsledky. Z tohoto důvodu je potřeba zintenzivnit přípravy na tuto situaci. Je nutné prověřit dostatečnost zavedených opatření. Firmy musí zavést nezbytná nouzová opatření a vlády členských států i Velké Británie učinit vše ke zmírnění dopadů této situace.

kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti
zpět