Evropská Rada: Jak dál po Summitu ve Versailles

Evropská Rada zasedá v Bruselu Ve dnech 24. – 25. 3. 2022. Na její agendě budou aktuální současné výzvy, kterým Evropa čelí.  Zastřešujícím tématem bude ozbrojená agrese Ruska  proti Ukrajině a její humanitární, sociální a ekonomické důsledky. Agrese vyvolala největší humanitární krizi v Evropě od 2. světové války. Zemi již opustily přes tři milióny běženců, převážně ženy a děti. Deklarace  z neformálního summitu  ve Versailles ve dnech 10. a 11. března 2022 odsoudila útok na Ukrajinu, slíbila pomoc uprchlíkům a masivní asistenci Ukrajině. V oblasti bezpečnosti a ochrany byl klíčovým bodem Strategický kompas jako nový strategicko-politický dokument, jehož cílem je stanovit budoucí směřování Společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) EU. EU tak má být nejen trhem ale i globálním hráčem, schopným bránit své zájmy a hodnoty. Strategický kompas rozpracovává Globální strategii EU z roku 2016, na rozdíl od ní však obsahuje konkrétní zadání dalšího postupu. Jeho přístup k obraně a bezpečnosti je komplexní, zahrnující všechny relevantní aspekty, jdoucí často za rámec SBOP.  Součástí této strategické diskuse bude i podpora obranného průmyslu a tzv. Obraný balíček přijatý letos v únoru sestávající ze dvou sdělení - Příspěvku Komise k evropské obraně  a Plánu pro kritické technologie pro bezpečnost a obranu.

V návrhu závěrů Evropské rady je věnována značná pozornost také vnitřnímu trhu. Důležitost vnitřního trhu je patrná i v aktuálním kontextu dění na Ukrajině a otázky snižování strategických závislostí EU na třetích zemích. Současné situace se aktivity na vnitřním trhu zaměřují spíše na správnou implementaci a vymáhání nových pravidel (SMET).  Nicméně ve druhém kvartálu tohoto roku Komise představí nový nástroj pro mimořádné situace na vnitřním trhu (Single Market Emergency Instrument – SMEI). Evropská Rada se bude věnovat i Evropskému semestru, který představuje každoroční cyklus koordinace hospodářských a sociálních politik ČS EU a pro rok 2022 přizpůsoben integraci Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).

Na agendě budou i opaření spojená s bojem proti pandemii Covid-19. Rada EU dne 25. ledna 2022 přijala nové Doporučení Rady EU 2022/107 o koordinovaném přístupu za účelem usnadnění bezpečného volného pohybu během pandemie covid-19, které navazuje na doporučení 2020/1475, jehož první znění Rada přijala 13. října 2020 za účelem zajištění větší koordinace mezi členskými státy při uplatňování cestovních omezení v důsledku pandemie covid-19 v rámci EU. V neposlední řadě se ER bude věnovat Summitu EU-Čína a politické krizi v Bosně a Hercegovině.

Pravidelné poselství Evropského byznysu

Poselství BusinessEurope adresované nadcházející Evropské Radě se nese v duchu návratu Evropy na cestu bezpečnosti a prosperity. „Válka na Ukrajině zhoršila problémy spojené s dlouhodobým dopadem krize COVID-19, jako jsou rostoucí ceny energií, inflace a narušení globálního dodavatelského řetězce. Zmírnění dopadů této krize a zlepšení podnikatelského prostředí je zásadní pro to, aby se Evropa vrátila na cestu k bezpečnosti a prosperitě.“ BusinessEurope ve svém dopise také podporuje urychlení rozvoje obranného pilíře EU spolu s nezbytnou silnou koordinací se spojenci v OSN, NATO a v regionu při respektování odlišných tradic a přístupů v bezpečnosti a obraně.Aby evropské podniky drželi krok s mezinárodními konkurenty a podpořili udržitelný růst a prosperitu v Evropě, musí vedoucí představitelé EU urychleně zlepšit podnikatelské prostředí v Evropě, pokračovat k ambiciosní obchodní politice, vč. ambiciózních ustanovení o digitálním obchodu, která umožňují tok dat stabilním a bezpečným způsobem, akcelerovat inovace  a digitalizaci, zlepšit zaměstnanost, zjednodušit přístup k financím, optimalizovat a zefektivnit využití EU fondů.
kategorie EU infoservis
zpět