Rada pro konkurenceschopnost o průmyslové strategii a jednotném trhu EU

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2018 se v Bruselu koná zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET).

Část vnitrní trh: V legislativní části Rada schválí obecný přístup k návrhu nařízení o vztazích mezi online platformami a podniky, částečný obecný přístup k nařízení Program pro jednotný trh a nařízení o obecné bezpečnosti motorových vozidel.

V nelegislativní části budou přijaty závěry Rady o budoucnosti průmyslové strategie EU. Hlavním bodem diskuse bude rozprava o budoucnosti vnitřního trhu EU spojená s prověrkou konkurenceschopnosti. AT PRES bude informovat o návrhu změn zmocňovacího nařízení k některým druhům horizontální státní pomoci a o stavu projednávání návrhu nařízení o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky. Pracovní oběd bude na téma „Správa a mainstreaming průmyslové politiky EU.“

Část věda a výzkum: Cílem zasedání je schválit Závěry Rady EU k řízení Evropského výzkumného prostoru, které připravilo AT PRES. Dále bude na programu jednání legislativní balíček rámcového programu Horizon Europe. Cílem projednávání je dosáhnout částečného obecného přístupu u návrhu nařízení a u specifického programu přijmout zprávu o pokroku.

Evropský byznys volá po inovativní a konkureceschopné EU v globální nejistotě

BusinessEurope, hlas evropského byznysu, adresuje své pravidelné poselství Radě formou dopisu na paní Margarete Schramböck, ministryni pro digitální a hospodářské záležitosti Rakouska. Robustní ekonomický růst a s tím spojená tvorba pracovních míst a posilování investic zpomalí v tomto a následujícím roce. O to více je třeba, aby tvůrci politik EU zaručily, že všechny aktivity posílí kapacitu EU stát se konkurenceschopnější a více inovativní. A právě Rada pro konkurenceschopnost sehrává zásadní úlohu v tom, aby klíčové legislativní návrhy a nelegislativní agenda pokročily tímto směrem a posílily kapacitu EU vyrovnat se s výzvami, které před ní stojí a vedou k rostoucí nejistotě v globálním kontextu. BusinessEurope se proto ve svém poselství zaměřuje na jednotný trh a jeho místo v politikách EU, pevné základy pro jasnou vizi průmyslové politiky EU, vyrovnání inovačního deficitu a větší transparentnost a spravedlivost ve vztazích mezi on-line platformami a podniky. BusinessEurope je připraven pokračovat v diskusi o těchto nanejvýš důležitých záležitostech s institucemi EU a členskými státy.

Vladimíra Drbalová

Dopis BusinessEuropa na Margarete Schramböck, ministryni pro digitální a hospodářské záležitosti Rakouska
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět