Evropská rada o migraci a Brexitu

Evropský byznys volá po společném evropském řešení.


Závěry Evropské rady, která se bude konat v Bruselu 18. – 19. 2. 2016, by měly přinést již jasné body dohody s Velkou Británií o jejím dalším setrvání v Unii, pokud se pro tuto variantu rozhodne. Otázka Brexitu je na agendě již řadu měsíců. Britský premiér David Cameron po počátečním přešlapování představil svou reformní agendu dopisem z 10. listopadu 2015 a dne 2. února 2016 byly předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem zveřejněny komplexní návrhy řešení britských požadavků za Evropskou unii. Dne 11. února 2016 se konala poslední schůzka šerpů k doladění společné dohody.

Pokud se podaří na únorové Evropské radě uzavřít dohodu, očekává se, že se referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii uskuteční ještě v červnu 2016. Návrh závěrů Evropské rady by měl zastřešovat a formálně potvrzovat dohodu hlav států a vlád, která bude jejich přílohou. Rozhodnutí hlav států a předsedů vlád o novém řešení pro Spojené království v rámci Evropské unie dává právní záruky, že otázky Velké Británie byly řešeny, Rozhodnutí je plně slučitelné se Smlouvami a je právně závazné a může být měněno nebo odvoláno pouze společnou dohodou hlav států a předsedů vlád. Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem, kdy Velká Británie informuje Generální sekretariát Rady, že Velká Británie zůstává členem EU.

Dalším naléhavým tématem Evropské rady je migrace. Situace přerůstá v politickou krizi EU. Společné evropské acquis naráží při řízení vysokých počtů nelegálně vstupujících migrantů na praktické limity a systém společných migračních politik a schengenské spolupráce pod tlakem selhává. Několik členských států, především státy, kterými prochází západo-balkánská migrační trasa, nadále pokračuje v dočasných kontrolách na vnitřních schengenských hranicích (Německo, Rakousko, Švédsko, Norsko a Dánsko).

Proto se návrh závěrů primárně zaměřuje na západo-balkánskou migrační trasu a na podporu dotčených zemí, zejména Turecka a Řecka. Prioritou ČR je důsledná ochrana vnější hranice EU. Klíčovým prvkem pro zvládání nelegální migrace je včasné zajištění, které umožní identifikaci a registraci všech nelegálně vstupujících osob bez výjimky a na to navazujících procedurálních kroků.

BUSINESSEUROPE ve svém tradičním poselství adresovaném předsedovi Evropské rady naléhavě volá po společném evropském řešení. Evropa se ocitá na rozcestí – slabý růst, vysoká zadluženost, přetrvávající nezaměstnanost, bezprecedentní příliv uprchlíků a migrantů, existenční rozhodnutí Velké Británie o setrvání v EU a narůstající nacionalismus v Evropě představují velmi nebezpečnou sloučeninu.

pdfPoselství BUSINESSEUROPE Evropské radě524 KB

Podnikatelské svazy Evropy chtějí Británii v reformované EU

pdfZávěry Evropské rady 18. - 19. 2. 2016288.83 KB (pdfAJ136.56 KB)

Další informace

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti


Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět