Evropská rada: Byznys volá po rychlém uzavření dohody o brexitu

Evropská unie a Velká Británie musí zabránit chaotickému brexitu. Pro evropský byznys je klíčové, aby dohoda vystoupení Británie z EU a o přechodném období, v němž se udrží stávající stav, byla podepsaná včas a umožnila ratifikaci jak v EU, tak v Británii. Před říjnovým summitem EU zopakovala evropská asociace BusinessEurope v dopise předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, že firmy potřebují vědět, jakými pravidly se budou vztahy EU a Británie řídit, aby dokázaly co nejvíce minimalizovat dopad brexitu na byznys a investice.

Brexit bude hlavním tématem středeční večeře hlav států a vlád členských zemí EU. Britská premiérka Theresa Mayová na ní kolegům představí svůj plán pro konečnou fázi vyjednávání o výstupové dohodě. BusinessEurope vyzývá k udržení co nejužších ekonomických vazeb a k zachování integrity jednotného trhu. Upozorňuje například na situaci evropských firem, které mají investice ve Velké Británii. Musejí mít podle evropské asociace možnost i po brexitu vysílat v rámci vnitrofiremních transferů pracovníky z EU do Británie. Britským firmám tuto možnost garantuje už nynější směrnice o vnitrofiremním vysílání pracovníků.

Členské státy, včetně České republiky, zatím drží jednotnou pozici založenou na nedělitelnosti svobod vnitřního trhu a ochraně zájmů občanů a firem EU. Členské státy mají zájem na zachování co nejužšího možného vztahu mezi EU a Británie ve všech oblastech, ve kterých mezi oběma stranami již dnes existuje spolupráce, při zachování integrity vnitřního trhu, jednoty EU27 a rozhodovací autonomie EU. Politická deklarace by měla tvořit základ budoucího vztahu s Velkou Británií.

Plán pro migraci

Nosným tématem agendy Evropské rady bude migrace v návaznosti na nedávné neformální diskuse ministrů vnitra v Salcburku. Cílem je najít koncepční a dlouhodobé řešení a klíčem k němu je spolupráce a partnerství se třetími zeměmi. Současně je třeba posílit ochranu vnějších schengenských hranic a zavést efektivnější a rychlejší návratové řízení. Rakousko a Dánsko představí koncepční dokument „Vize pro systém ochrany v globalizovaném světě“. Cílem je vytvoření fungujícího systému, ve kterém EU a její členské státy budou rozhodovat o tom, kdo vstoupí do EU a vrátí tak důvěru občanům, že EU je schopna situaci řešit. Evropská rada se bude věnovat i vnější bezpečnosti a posílení policejní a justiční spolupráce. Důležitý je i důraz na hybridní hrozby a boj proti dezinformacím, který je třeba vést v rámci EU společně.

Eurosummit projedná nové stabilizační nástroje

Součástí summitu bude také jednání tzv. eurosummitu, které naváže na zasedání z 29. června 2018 a dosažení již dohodnutých cílů, pokud jde o redukci rizik a přípravy na sdílení rizik. Předmětem diskuse bude společný trvalý jistící mechanismus (SRM), jehož součástí je Jednotný fond pro řešení krizí (SRF) a možné nástroje pro stabilizaci a konvergenci v HMU.

Příloha: Dopis BusinessEurope na Donalda Tuska.

Jan Stuchlík
/
kategorie Evropská unie
zpět