529. Plenární zasedání EHSV: Timmermans o plánu Komise na 2018

Ve dnech 18. -19. 10. 2017 se konalo v Bruselu 529. zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Hlavní hostem zasedání byl Frans Timmermans, první předseda Evropské komise, odpovědný za zlepšování právní úpravy, institucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv. Frans Timmermans prezentoval pracovní program Evropské komise na rok 2018. Podkladem k diskusi byl příspěvek EHSV v programu EK 2018. Frans Timmermas se věnoval širokému spektru priorit, ale hlavní důraz kladl na Evropský pilíř sociálních práv. V této souvislosti řekl: „Poprvé za deset let se Komise věnuje sociální dimenzi a zveřejnila pilíř sociálních práv. Po dobu krize jsme to zanedbali. To jsme podcenili. Lidé byli rozčarováni. Proto práce na pilíři je ta nejdůležitější. Čtvrtá průmyslová revoluce přinese změny, a pokud jim nebudeme čelit, nejistota se bude zvyšovat. Za generace mých rodičů „negramotnost“ znamenala neumět psát nebo číst. Pro současnou a budoucí generaci to znamená neschopnost přizpůsobit se změnám. Musíme rozvíjet společnost, kdy si všichni musí uvědomit, že se budou muset třeba čtyřikrát za život přeškolovat. Já si nemyslím, že bude nedostatek lidské práce. To nehrozí. Ale tato práce bude mít jinou podobu. To jsou velké úkoly a k tomu jsou zapotřebí sociální partneři.“

Plenární zasedání projednalo a odsouhlasilo tato stanoviska relevantní pro zaměstnavatele a podnikatele:

  • INT/825 Balíček týkající se dodržování předpisů
  • SOC/567 Nová strategie EU v oblasti vzdělávání
  • ECO/437 Kapitálový trh – střednědobý přezkum
  • ECO/438 Prohlubování HMU po roce 2025
  • ECO/439 Budoucnost financ EU po roce 2025
  • ECO/435 Hospodářská politika eurozóny
  • INT/827 Emise – těžká vozidla
  • INT/828 Jednotný digitální trh – přezkum v polovině období
  • TEN/640 Euroviněta
  • TEN/643 Čistá, konkurenceschopná a propojená mobilita pro všechny

Vladimíra Drbalová
Členka EHSV

Podrobněji ke stanoviskům přijatým na 529. Plenárním zasedání EHSV zde.
Stanovisko EESC k pracovnímu plánu EK 2018 zde.
Informační bulletin skupiny zaměstnavatelů zde.

Tereza Řezníčková
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět