546. Plenární zasedání EHSV s předsedou Evropského ParlamentuVe dnech 25. – 26. září 2019 se uskutečnilo 546. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru za účasti místopředsedkyně Evropského Parlamentu Kláry Dobrev, která prezentovala priority EP. V rámci plenárního zasedání vystoupila se zprávou o své činnosti i evropská veřejná obhájkyně práv Emily O´Reilly. Součástí agendy byla i diskuse o Hospodářské a měnové unii a Evropském semestru, ve které vystoupili Valdis Dombrovskis, místopředseda Evropské komise, Tuomass Saarenheim, podtajemník pro mezinárodní záležitosti a finanční trhy, finského ministerstva financí, Louky T. Katseli, bývalá řecká ministryně hospodářství a práce a předsedkyně správní rady Řecké národní banky, a Christian Ebekeh, náměstek Mezinárodního měnového fondu EU.

546. Plenární projednalo a přijalo tato stanoviska relevantní pro zaměstnavatele a byznys:

  • INT/886 Zlepšování právní úpravy
  • SOC/622 Nové dovednosti a sociální začleňování: jak posílit EU v celosvětovém soutěžení
  • REX/521 Mezinárodní obchod a cestovní ruch
  • SOC/624 Měnící se svět práce, dlouhověkost a stárnutí obyvatelstva
  • SOC/615 Provádění Globálního paktu pro bezpečnou, legální a řízenou migraci
  • NAT/760 Směřování k udržitelné Evropě
  • TEN/694 Nový institucionální rámec v oblasti energetiky a změny klimatu po roce 2025
  • TEN/699 Pokyny k volnému toku neosobních údajů

Stanoviska, která zaměstnavatelská skupina nepodpořila:

  • SOC/614 Evropský pilíř sociálních práv (EPSP) – hodnocení počátku provádění a doporučená do budoucna
Záměrem tohoto stanoviska z vlastní iniciativy bylo vyhodnotit stav dosavadní implementace Evropského pilíře sociálních práv a nastínit možné cesty jeho implementace a identifikovat vhodné nástroje.

Zaměstnavatelé nesouhlasili s předloženým stanoviskem, které jasně předurčilo úlohu Evropského pilíře sociálních práv jako závazného rámce pro předkládání dalších legislativních iniciativ. EPSP je nezávazná proklamace přijatá v roce 2017. EPSP nemá přinášet nová práva, ale zaměřit se na efektivnější provádění stávajících reforem v sociální oblasti. Má být kompasem konvergence v EU. Zaměstnavatelé vidí jako cestu k implementaci všech doporučení EPSP prostřednictví Evropského semestru. Bylo předloženo více jak 40 pozměňovacích návrhů.

  • SOC/626 Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou

Prostřednictvím tohoto sdělení zahajuje Komise diskusi o širším využívání hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti sociální politiky s cílem učinit rozhodování včasnější, flexibilnější a účinnější tam, kde již má EU pravomoc. Jako první krok, s přihlédnutím k přínosnosti a výzvám každého případu, navrhuje Komise zvážit použití překlenovacích ustanovení pro usnadnění rozhodování ohledně zákazu diskriminace. V blízké budoucnosti by mohlo být rovněž zváženo použití překlenovacích ustanovení k přijímání doporučení v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků. To by pomohlo řídit proces modernizace systémů sociální ochrany a jejich konvergence.

Vzhledem k tomu, že předložené stanovisko vyjadřovalo podporu přechodu na QMV v oblastech, které stále ještě jsou důležitou doménou členských států vycházející z historické praxe podmínek na národní úrovni, zaměstnavatelé stanovisko nepodpořili. Návrh EK je v rozporu s článkem 153 TFEU a narušujete suverenitu členských států v citlivých oblastech i autonomii sociálních partnerů. Zaměstnavatelé předložili pozměňovací návrhy.

Stanoviska projednaná a přijatá na 546. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Vladimíra Drbalová
Členka EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět