EHSV chce aktivnější roli v Dohodě o TTIP

Prioritou by mělo být založení kontaktní skupiny EU-USA.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je přesvědčen, že úspěšné transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) by mohlo být významným faktorem vzniku skutečného růstu a optimismu. Vzhledem k obecně zdlouhavému zotavování z finanční a hospodářské krize z roku 2008 evropské hospodářství takový impulz k hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst potřebuje.

TTIP vyvolalo obrovský zájem ze všech sfér občanské společnosti v EU i USA. EHSV již navázal vynikající kontakty s americkými podnikatelskými, odborovými, zemědělskými, spotřebitelskými a ekologickými organizacemi. Panuje jasná vůle udržet a rozvíjet toto postavení, EHSV má k prosazování a podněcování průběžného dialogu a spolupráce skvělou pozici.

„V souladu s Lisabonskou smlouvou je kategoricky nutné, aby Komise uznala institucionální roli EHSV při jednáních o TTIP. Má-li se jakékoli dohodě dostat široké veřejné podpory, je absolutně nezbytné zajistit plnou transparentnost a konzultaci s EHSV a dalšími subjekty občanské společnosti.

Výbor je silně zklamán současnou úrovní konzultace a sdílení informací s EHSV. Výbor, podle Lisabonské smlouvy oficiální poradní orgán, má podstatně menší přístup k důležitým informacím než expertní poradní skupina ustavená Komisí. Toto postavení je nutné okamžitě napravit.

Základní součástí každé dohody musí být silný společný mechanismus monitorování ze strany občanské společnosti. Tím by měla být zavedena povinnost každé ze stran konzultovat zástupce domácí občanské společnosti prostřednictvím specializované domácí poradní skupiny, což umožní vyvážené zastoupení hospodářských, sociálních a environmentálních zájmů.“

To je část závěru stanoviska z vlastní iniciativy zpravodaje Jaceka Krawczyka, prezidenta zaměstnavatelské skupiny EHSV, a spoluzpravodaje Sandyho Boyla ze  skupiny zaměstnanců. Stanovisko REX/390 přijal Výbor pro vnější vztahy EHSV (REX) 20. května 2014 a ve dnech 4. – 5. června 2014 o něm bude hlasováno na 499. plenárním zasedání EHSV.

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU
členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět