503. plenární zasedání EHSV (Brusel, 10. 11. 12. 2014)

Hostem předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.

V pořadí 503. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) se konalo ve dnech 10. – 11. 12. 2014. Hostem zasedání byl předseda Evropského parlamentu Martin Schulz. Ústředním bodem programu byla tematická diskuse k Mezinárodnímu dni osob s postižením. V úvodu diskuse vystoupila Emily O´Reilly, evropská ochránkyně práv, a pan Javier Guemes, zástupce ředitele Evropského fóra zdravotně postižených.

Plenární zasedání EHSV projednalo a přijalo následující stanoviska relevantní pro zaměstnavatele a podnikatele:

  •   CCMI/122 Průmyslové změny v evropském obalovém průmyslu
  •   REX/416 Strategie ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích
  •   INT/750 Program REFIT
  •   INT/757 Akční plán EU v oblasti práv duševního vlastnictví
  •   INT/758 Kontrola spojování podniků
  •   SOC/512 Strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci 2014-2020
  •   REX/428 Opatření ohledně antidumpingových a antisubvenčních opatření

Výběr projednaných a přijatých stanovisek [pdf 311 kB]

Zpravodaj Zaměstnavatelské skupiny EHSV - listopad 2014 (AJ)

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU
členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět