S komisařkou M. Thyssen o perspektivě učňovského školství v EUEvropští sociální partneři – BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC – předali komisařce pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu MarianneThyssen společné stanovisko k učňovským systémům v Evropě. Ve stanovisku zdůrazňují, že dosažení dobře fungujících učňovských systémů, které jsou jak nákladově efektivní pro podniky, tak reflektující potřeby podniků z hlediska dovedností, je prioritou, které se budou sociální partneři věnovat na všech úrovních.

Stanovisko staví na výstupech individuálních projektů zaměstnavatelů a odborů - evropských zaměstnavatelských organizací k nákladové efektivnosti a ETUC k návrhu na evropský rámec kvality učňovství. Závěry projektů byly diskutovány experty z řad zaměstnavatelů a odborů i vzdělávacích institucí na konferenci 26. – 27. května 2016 v Bruselu. V rámci konference proběhly workshopy zaměřené na odměňování učňů, výstupy učení a kvalifikace získané v rámci praktického výcviku, nákladovou efektivnost učňovských systémů a zaměstnatelnost učňů.

BUSINESSEUROPE je připravena na další diskuse s Evropskou komisí, členskými státy a odbory o budoucnosti učňovství v Evropě.

Projekt probíhal od února 2015. Pokrýval 15 zemí EU a 5 zdrojových zemí - Německo, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko a Nizozemí. Zvláštní pozornost byla věnována specifickým potřebám podniků ve strojírenství, obchodu a ICT. Svaz průmyslu a dopravy ČR byl do projektu aktivně zapojen od samého počátku a bude aktivní i v naplňování jeho závěrů.

pdfSpolečné stanovisko Evropských sociálních partnerů k učňovským systémům v Evropě411.79 KB (AJ)
pdfNárodní zpráva - ČR665.1 KB (AJ)
Další informace


Marta Blízková
Mezinárodní vztahy

Blízková Marta
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět