Situace v EU si žádá akci: Nová agenda pro dovednosti

Posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti

Aktuálně 40 % evropských zaměstnavatelů má problémy najít lidi s dovednostmi potřebnými k tomu, aby mohly růst a inovovat. Proto zaměstnavatelé a podnikatelé vítají dlouho očekávaný návrh Evropské komise na opatření, která by měla zajistit solidní základní dovednosti pro všechny, na kterých bude možno efektivně budovat další vzdělávání a celoživotní učení. Návrh by se měl vypořádat s úzkými místy na trhu práce a nedostatkem pracovníků s dovednostmi a kvalifikacemi reagujícími na skutečné potřeby podniků.

Dovednosti jsou cestou k zaměstnatelnosti a prosperitě. Se správnými dovednostmi jsou lidé vybaveni pro kvalitní práci a plné rozvinutí svého potenciálu. V rychle se měnící globální ekonomice budou dovednosti ve velkém rozsahu určovat konkurenceschopnost a schopnost řídit inovace.  Jsou určujícím faktorem pro investice a katalyzátorem pozitivních impulsů pro vytváření růstu a pracovních příležitostí.

Současná situace v Evropě vyžaduje akci! Proto Komise přichází s ambiciózní strategií pro rozvoj a podporu dovedností v Evropě „Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti“ (KOM(2016) 381). Národní a regionální systémy vzdělávání a odborné přípravy narážejí na různé výzvy, ale členské státy čelí podobným problémům a příležitostem: získávání a rozvoj dovedností je zásadní pro fungování a modernizaci trhu práce, nesoulad dovedností s potřebami trhu práce brání růstu a produktivitě a omezuje schopnost členských států vyrovnat se s ekonomickými šoky, digitální transformace ekonomiky mění způsoby, jak lidé pracují a podnikají. Nové způsoby práce ovlivňují typy dovedností, které jsou potřeba.

Vypořádat se s touto výzvou si vyžádá výrazné úsilí a systematické reformy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Bude to vyžadovat inteligentní investice do lidských zdrojů jak z veřejných, tak soukromých zdrojů v souladu s Paktem pro růst a stabilitu i s nově zveřejněným evropským pilířem sociálních práv.

Na pomoc při řešení výzev v oblasti dovedností přijme Komise 10 opatření, která se na tuto oblast zaměří a díky kterým se dovednosti více zviditelní a zlepší se jejich uznávání na místní a vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, od škol a univerzit až po trh práce. Opatření budou realizována během příštích dvou let.

pdfPodrobněji k agendě EU v oblasti dovedností469.39 KB

pdfSdělení Evropské komise "Nová agenda dovedností pro Evropu" KOM(2016) 381475.34 KB(AJ)

pdfNávrh doporučení Rady o zavedení záruky k získání dovedností KOM(2016) 382 434.55 KB (AJ)

pdfNávrhu doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení KOM(2016) 383381.46 KB (AJ) + pdfPříloha288.89 KB (AJ)

Další informace na webu EK (AJ)

Stanovisko SP ČR

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět