Návštěva EHSV v Praze

Členské firmy a asociace Svazu sdělily prezidentovi skupiny zaměstnavatelů EHSV své problémy. 

Transparentnost v odměňování: Na co se mají podniky připravit

COREPER potvrdil dohodnutý kompromisní text mezi Radou a Evropským Parlamentem k návrhu Rady a EP o uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.

Minimální příjem jako účinná podpora proti chudobě

Evropská komise zveřejnila návrh Doporučení o přiměřeném minimálním příjmu na podporu aktivního začleňování, ve kterém vyzývá členské státy, aby modernizovaly své systémy minimálního příjmu jako součást trvalého závazku snížit chudobu a sociální vyloučení v Evropě.