Minimální mzdy v EU v roce 2024: Roční přezkum

Tento výroční přezkum minimálních mezd z roku 2024 poskytuje souhrnnou představu o stanovení minimální mzdy v roce 2023 v EU27 a Norsku. Podrobně informuje o procesech a výsledcích stanovení sazeb minimální mzdy pro rok 2024 a dále.

Sdělení Komise o digitalizace služeb sociálního zabezpečení

Sdělení stanoví opatření k rychlejšímu a jednoduššímu přeshraničnímu přístupu ke službám sociálního zabezpečení skrze plné využití digitálních nástrojů a snížení administrativní zátěže pro občany i podniky a zlepšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství.

Návštěva EHSV v Praze

Členské firmy a asociace Svazu sdělily prezidentovi skupiny zaměstnavatelů EHSV své problémy.