Výroční zpráva BIAC 2016

Tentokrát pod titulem „Růst společně“.

Poradní výbor pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)  přichází se svou pravidelnou výroční zprávou 2016. Shrnuje v ní klíčové aktivity v rámci OECD a ve vztahu ke G20, nejvýznamnější lobbyistické aktivity a politiky z uplynulého období, svou činnost ve výborech OECD, akce uspořádané v partnerství se svými členy a vyhlídky do budoucna. Nedílnou součástí jsou informace o stávajícím vrcholném vedení BIAC, výborech a sekretariátu BIAC, členské základně, partnerech a pozorovatelích.


pdfVýroční zpráva BIAC 20162.15 MB (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy 
Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět