Varování OECD: svět čeká zpomalení růstu

Svaz průmyslu a dopravy Vám přináší překlad prezentace hlavní ekonomky OECD, paní Laurence Boone (FR), kterou bylo dne 19. září oficiálně uvedeno zveřejnění tzv. předběžného ekonomického výhledu OECD.

Zájmy českého byznysu musíme prosazovat i v Evropě

Více než třetina nových českých zákonů a vyhlášek vzniká již na úrovni Evropské unie. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR působí také přímo v Bruselu a jeho zaměstnanci pracují v několika zahraničních organizacích. 

PŘEHLED OČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ

Přehled očekávaných iniciativ Evropské komise a akcí v oblasti evropských záležitostí a mezinárodních organizací zpracovaný Sekcí mezinárodních vztahů a přehled dění v institucích EU připravovaný CEBRE. Přehled je průběžně aktualizován.