BIAC stojí na straně byznysu

S tím, jak narůstá agenda OECD, BIAC posiluje svůj vliv a image. BIAC, jehož členy jsou podnikatelské a zaměstnavatelské svazy členských zemí OECD, má privilegované místo u stolu při jednáních o politikách, nástrojích a analýzách OECD a G20, pořádá zasedání skupiny B20.

Prioritními oblastmi, na které zaměřuje BIAC svou pozornost, jsou mezinárodní zdanění a eroze daňového základu a přesun zisků, investice, dovednosti, obchod, inovace a digitální ekonomika, zdraví a prevence, správa společností a odpovědné podnikání, malé a střední podniky a podnikání.  

Členům Svazu průmyslu a dopravy ČR dává možnost zapojit své experty do činnosti pracovních skupin a poskytnout expertízy při řešení konkrétních problematik otevřených v rámci OECD nebo ve specifických oblastech jako jsou inovace a technologie, energetika a životní prostředí či chemické látky.

pdfBrožura „BIAC Stands for Business“ 3.14 MB(AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět