Byznys OECD zhodnotil výsledky uplynulého roku

Na Valné hromadě BIAC zhodnotili prezidenti a generální ředitelé členských svazů, jak jim dařilo podílet se na tvorbě politik a spoluvytvářet podmínky pro byznys v oblasti zemí OECD.

Prohlášení BIAC na zasedání ministrů OECD

Obrana globálního řádu založeného na pravidlech ve světle geopolitických výzev, to je hlavní motto poselství podnikatelské komunity v zemích OECD „Budoucnost, jakou ji chceme mít“, které zaznělo na pravidelném zasedání ministrů OECD.

Výročí 60 let založení Business at OECD (BIAC)

Svaz průmyslu a dopravy ČR se v roce 1996 stal členem Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC), poradního orgánu zaměstnavatelských a podnikatelských svazů při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Zájmy českého byznysu musíme prosazovat i v Evropě

Více než třetina nových českých zákonů a vyhlášek vzniká již na úrovni Evropské unie. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR působí také přímo v Bruselu a jeho zaměstnanci pracují v několika zahraničních organizacích. 

Výroční zpráva 2017 BIAC

Zpráva BIAC přináší přehled o konzultacích, které byly vedeny s vládami v průběhu celého roku a to za významného přispění členských organizací BIAC a jejich podniků.

PŘEHLED OČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ

Přehled očekávaných iniciativ Evropské komise a akcí v oblasti evropských záležitostí a mezinárodních organizací zpracovaný Sekcí mezinárodních vztahů a přehled dění v institucích EU připravovaný CEBRE. Přehled je průběžně aktualizován.