Nová strategie zaměstnanosti OECD a priority globálního byznysu

V prosinci 2018 zveřejnilo OECD svoji „Strategii pro tvorbu pracovních míst: Dobrá místa pro všechny v měnícím se světě práce“ (Job Strategy: Good jobs for all in the changing Word of work). Digitální revoluce, globalizace a demokratické změny transformují trhy práce v době, kdy se tvůrci politik potýkají s přetrvávajícím pomalým růstem produktivity a vysokou úrovní příjmové nerovnosti.

Nová strategie OECD představuje komprehensivní rámec a podrobnou analýzu politik a doporučení na pomoc členským státům OECD nejen pracovní místa vytvářet, ale také zajistit jejich kvalitu a inklusivitu, při současném zvyšování ekonomické výkonnosti a fungování pracovního trhu v měnícím se světě práce. Strategie ke stažení zde.

BIAC (Poradní výbor pro obchod a průmysl), reprezentující zaměstnavatele a podnikatele zemí OECD, reagoval svým stanoviskem „Priority byznysu OECD pro strategii OECD" (Business at OECD priorities for the new Jobs Strategy). Byznys vítá novou strategii a zdůrazňuje jako klíčovou prioritu potřebu kvalitního vzdělávání a odborné přípravy, moderních systémů sociálního zabezpečení a dialogu, tak aby odpovídaly novým a různým formám zaměstnání. V dubnu 2019 OECD vydá nový výhled zaměstnanosti (OECD Employment Outlook) zahrnující aspekty budoucnosti práce.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
/
kategorie BIAC
zpět