Zaměřit vzdělávací systémy na potřeby trhů práce

Výsledky šetření mezi 28 členy BIAC: změnit školní osnovy a posílit spolupráci.

Z šetření BIAC, Poradního výboru OECD pro průmysl a obchod, mezi členy v 27 zemích zveřejněného 6. června 2013 vyplývá potřeba zaměřit vzdělávací systémy více na potřeby trhů práce.

Zpráva poukazuje na nutnost prohloubit spolupráci mezi zaměstnavateli, tvůrci politik a vzdělávacími institucemi, aby byly koncipovány reformy vedoucí ke zlepšení vzdělávacích systémů. To by mělo být jedním z podstatných prvků Akčního plánu OECD pro mládež přijatého 29. května 2013.

Pro zaměstnavatele je hlavní prioritou změna učebních plánů a osnov, aby větší pozornost byla věnována přírodovědným, technickým a matematickým oborům a dovednostem jako porozumění čtenému textu, matematická gramotnost, komunikace a kritické myšlení.   

„Zlepšení vzdělávání je důležité nejen pro lidi, aby našli práci, a zaměstnavatele, aby našli zaměstnance s příslušnými dovednostmi, ale pro hospodářství a společnost jako celek, aby prosperovali,“ řekl předseda Výboru pro vzdělávání BIAC Attilio Oliva.

Tisková zpráva BIAC s prolinkem na zprávu BIAC ke vzdělávání (AJ) [pdf 60 kB]

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU 

Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět