Mezinárodní síť pro učňovskou přípravu

Nová globální platforma byznysu zaměřená na sladění firmami požadovaných a mladými uchazeči o práci nabízených dovedností cestou sdílení úspěšných příkladů z praxe. .

Mezinárodní síť pro učňovskou přípravu (GAN) vznikla v reakci na závěry Skupiny G20 ve spolupráci Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE) a Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) za podpory Mezinárodní organizace práce (ILO) a OECD. GAN je příspěvkem zaměstnavatelů v rámci naplňování Akčního plánu OECD pro mladé přijatého v květnu 2013.
 
Cílem GAN je především podporovat kvalitu učňovské přípravy v souladu s Deklarací Skupiny B20 a L20 o klíčových prvcích kvalitní učňovské přípravy z června 2013 a sdílet zkušenosti s ostatními - podniky, zaměstnavatelskými svazy a správami služeb zaměstnanosti. Prostřednictvím GAN zaměstnavatelé stvrzují závazek vypořádat se s nezaměstnaností mladých, zlepšovat jejich zaměstnatelnost a zmenšovat propast mezi dovednostmi nabízenými a poptávanými.
  
GAN je otevřená členům BIAC a jejich členským organizacím – asociacím i jednotlivým podnikům. GAN předsedá Telefónica (Španělsko). Řídící rada GAN na svém zasedání v Madridu 5. 12.  rozhodla o strategickém směřování a aktivitách GAN v roce 2014. Záměrem je vybudovat sítě a partnerství na všech úrovních, včetně národní. Na evropské úrovni byla již v červenci 2013 zřízena Evropská aliance pro učňovskou přípravu.
 
Bližší informace k poslání, zásadám fungování a aktivitám GAN, členství v ní a jeho přínosech a další relevantní dokumenty a informace zájemci naleznou na oficiálních stránkách GAN (AJ).

Zájemci o zapojení do sítě nechť se obracejí na Sekci mezinárodních vztahů – kontaktní osoba Marta Blízková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Mezinárodní síť pro učňovskou přípravu

Evropská aliance pro učňovskou přípravu

Akční rámec Evropských sociálních partnerů k zaměstnávání mladých

Marta Blízková
Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět