Nové zásady pro mezinárodní investice

G20 pod čínským předsednictvím zveřejnila zásady pro investiční politiky a strategii pro mezinárodní obchod

Ministři obchodu zemí G20 zveřejnili po svém červencovém zasedání v Šanghaji zásady pro mezinárodní investice jako základ pro investiční politiky. Zásady by i přes svou nezávaznost měly přinést větší předvídatelnost, právní jistotu pro byznys, silnou ochranu investorů a investic včetně přístupu k efektivním mechanismům prevence sporů a jejich řešení a vynucovacích postupů.

BIAC bude spolupracovat s OECD a členskými vládami na utváření transparentního prostředí otevřeného globálním investicím. Zásady by měly sloužit jako vodítko jak pro vlády, tak byznys a napomoci tomu, aby ve světové ekonomice, kde začínají dominovat globální hodnotové řetězce, byla tvorba národních a mezinárodních investičních politik koherentní, obchod a investice více propojeny a investice vedly k hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

V rámci G20, které bude po Číně předsedat Německo (2017) a následně Argentina, se bude agendě multilaterálního obchodu a investic věnovat nově utvořená Pracovní skupina G20 pro obchod a investice. Zásady G20 vycházejí z Rámce OECD pro politiky v oblasti investic (PFI), jsou s ním úzce spojené a zaměřují se na 9 klíčových prvků:

  • zabránit protekcionismu;
  • zajistit nediskriminaci;
  • chránit investory;
  • dělat politiky transparentně;
  • snažit se o soudržnost politik za účelem udržitelného a inkluzivního růstu;
  • uznat právo vlády na regulaci;
  • snažit se o účinnou a účelnou podporu politik a jejich zajištění;
  • dodržovat nejlepší praxe odpovědného podnikání a správy společností
  • a pokračovat v mezinárodním dialogu o investicích.

Současně s vodítky zveřejnila G20 také Strategii růstu globálního obchodu, která se zaměřuje na posílení obchodu v kontextu cílů udržitelného rozvoje.

Výstupy zasedání ministrů obchodu G20 v Šanghaji:
pdfZásady G20 pro globální investiční politiky225.75 KB (AJ) 
pdfStrategie růstu globálního obchodu349.36 KB (AJ)
pdfStanovisko ministrů obchodu G20135.99 KB (AJ)

OECD k investicím a obchodu:
Rámec OECD pro investice (FPI) (AJ)
Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti
Zásady G20/OECD pro správu společností

OECD a G20

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy

Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět