Změna v Bílém domě může být pro obchod výhodná

Transatlantické vztahy prochází posledních několik let obtížným obdobím. Dosavadní prezident USA Donald Trump volil spíše jednostranná a konfrontační řešení, která sice vyzdvihla na světlo některé problémy např. s Čínou a částečně je i řešila, avšak zároveň přinášela odvetná opatření a znesnadňovala dialog s Evropskou unií.

Evropská i česká podnikatelská komunita od nastávajícího prezidenta Joa Bidena a jeho administrativy očekává větší ochotu k dialogu a mnohostranným udržitelným řešením. To by mohlo mimo jiné přinést snazší jednání o reformě WTO. Z dosavadních vyjádření plyne, že Biden je ochotnější k dialogu s EU, zatím co Donald Trump spíše pracoval na dvoustranných vazbách s některými členskými státy.

Pro Českou republiku, hluboce integrovanou do evropského trhu, je to dobrá zpráva. Samotné bilaterální vztahy ČR a USA jsou dobré a lze očekávat, že to se výrazně nezmění. Jako exportně orientovaná a ekonomicky otevřená země potřebujeme ale minimalizovat překážky v globálním obchodu, zejména pak mezi EU a USA. Toho nelze bez mnohostranné spolupráce dosáhnout.

„Gratuluji nově zvolenému prezidentovi Jou Bidenovi a viceprezidentce Kamale Harrisové k jejich úspěchu a doufám, že jak jejich administrativa, tak vedení EU, učiní vše pro zlepšení vzájemných vztahů,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Podpora exportu
zpět