Priority lucemburského předsednictví v Radě EU

Nový politický impuls: přidaná hodnota Evropy

Předsednictví Rady EU 1. července po Lotyšsku převzalo Lucembursko, jedna z nejbohatších zemí Evropy a rozlohou a počtem obyvatel další malá země. Lucembursko je členem EU od roku 1958 a od roku 1960 se rotujícího předsednictví ujalo již 12krát.  

Určujícím rámcem pro priority Lucemburska v Radě EU jsou 18-timěsíční program předsednické Trojky, program pro tři po sobě jdoucí předsednické země (spolu sItálií a Lotyšskem) na období červenec 2014 – prosinec 2015, a strategická agenda Evropské rady a Evropského parlamentu.

Lucemburské předsednictví si určilo sedm hlavních priorit:
 • povzbudit investice k obnovení růstu a zaměstnanosti;
 • prohloubit sociální rozměr Evropské unie;
 • vyrovnat se s migrací, sjednotit svobodu, právo a bezpečnost;
 • oživit jednotný trh a zaměřit se na jeho digitální dimenzi;
 • zasadit evropskou konkurenceschopnost do světového, transparentního rámce;
 • podpořit udržitelný rozvoj
 • a posílit mezinárodní přítomnost Evropské unie. 

pdfPriority lucemburského předsednictví v Radě EU318.05 KB(červenec - prosinec 2015)(AJ) 

 Oficiální stránky Lucemburského předsednictví v Radě EU 

pdfProgram předsednické Trojky - Itálie, Lotyšska a Lucemburska273.57 KB (červenec 2014 – prosinec 2015) (AJ) (souhrn)

Pracovní program EHSV za lucemburského předsednictví

PRIORITY EVROPSKÉ PODNIKATELSKÉ KOMUNITY ZA Lucemburského PŘEDSEDNICTVÍ

Evropská podnikatelská komunita sdružená v BUSINESSEUROPE vyzývá lucemburské předsednictví k:

 • podporování kompromisu týkajícího se Řecka;
 • dalšímu zlepšování hospodářské správy EU; 
 • naplňování cílů v zajišťování lepší právní úpravy;
 • urychlení digitalizace;
 • zlepšení jednotného trhu zboží a služeb;
 • vytváření energetické unie;
 • vytvoření rovných podmínek v oblasti politiky na ochranu klimatu v celosvětovém měřítku;
 • uzavření Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) a pokročení v dalších obchodních vyjednáváních;
 • uchování sociální Evropy podporující zaměstnanost;
 • a podpoře vyváženého přístupu ke zdanění.

pdfBUSINESSEUROPE k prioritám lucemburského předsednictví1.72 MB (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět