V Ženevě zahájena 104. Mezinárodní konference práce

Generální tajemník ILO volá po globální iniciativě k budoucnosti práceVe dnech 1. – 13. června 2015 se v Ženevě koná již 104. zasedání Mezinárodní konference práce. Generální tajemník ILO Guy Ryder v úvodním projevu ke 4 000 delegátům konference, v němž prezentoval zprávu Mezinárodního úřadu práce (ILO) „The Future of work centenary initiative“,  řekl: „Potřebujeme se zaměřit na dlouhodobé hybné síly změn a mega trendy, a jaký budou mít dopad na naši budoucí práci. Témata jako pracovní příležitosti, rovnost, udržitelnost zajištění lidí, pracovní mobilita a sociální dialog, které je nutno zahrnout do našich budoucích iniciativ, jsou současně svou podstatou klíčové politické otázky naší doby.“ Zpráva generálního tajemníka „The Future of work centenary initiative“ odstartuje čtyři diskusní okruhy: 1) práce a společnost, 2) organizace práce a výroby, 3) důstojná práce pro všechny a 4) řízení práce.

Podle posledního celosvětového výhledu v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí („World Employment and Social Outlook report“)dosáhl v roce 2014 celosvětově počet nezaměstnaných 201 milionů osob, což je o 30 milionů více než před začátkem globální krize v roce 2008. Kromě toho úkol vytvořit pracovní místa pro dalších 40 milionů lidí vstupujících každoročně na globální trh práce vzbuzuje další znepokojení. A vedle široce rozšířené nezaměstnanosti přinášejí další výzvy i měnící se pracovněprávní vztahy jako takové.

Mezinárodní konference práce se letos bude věnovat i dalším tématům, včetně klimatických změn, navrhne vůbec první mezinárodní standard o přechodu z neformální do formální ekonomiky a v jejím rámci proběhne i diskuse o úloze malých a středních podniků jako motoru tvorby pracovních příležitostí. Tématem bude také zajištění pracovní ochrany (v oblasti mezd, pracovní doby, ochrany mateřství, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) u všech, kteří ještě nejsou standardy ILO chráněni. Ve dnech 11. – 12. 6. 2015 proběhne diskuse na vysoké úrovni o klimatických změnách a světě práce a o dětské práci. Při této příležitosti budou členské státy vyzvány k ratifikaci protokolu z roku 2014 k úmluvě ILO o nucené práci (C29, 1930).

Předsedkyní 104. Mezinárodní konference práce byla zvolena paní Ieva Jaunzeme, státní tajemnice ministerstva sociálních věcí Lotyšska.

pdf Zpráva generálního tajemníka ILO „The Future of work centenary initiative“3.49 MB

pdfZpráva „World Employment and Social Outlook report3.8 MB

Více informací zde.

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti 

Blízková Marta
/
kategorie ILO
zpět