Priority byznysu pro jednotný trh, služby a politiku MSP

Jednotný trh je motorem růstu a zaměstnanosti, přináší ekonomice EU ročně téměř 600 miliard euro.

Předseda Evropské komise Juncker ve svém politickém programu klade důraz na důležitou úlohu jednotného trhu, a to v souvislosti s posílením průmyslové základny, vytvářením energetické unie, jednotného digitálního trhu a posilováním úlohy EU jako globálního hráče.

Dne 16. 12. 2014 adresovala BUSINESSEUROPE své priority dopisem na komisařku pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (MSP) Elžbietu Bieńkowskou. Priority definované v dokumentu by měly přispět k tomu, aby jednotný trh nasměroval Unii k růstu a tvorbě pracovních míst a učinil ji konkurenceschopnější. K tomu je zapotřebí, aby byly odstraněny zbývající překážky volného pohybu. Toho může být dosaženo mnohdy už jen tím, že pravidla jednotného trhu budou už od základu lépe fungovat. Zejména pokud jde o oblast služeb, přetrvává mnoho překážek z důvodu rozdílné interpretace a aplikace směrnice o službách z roku 2006.  

Budoucí strategie v oblasti konkurenceschopnosti a jednotného trhu budou plně generovat své výsledky, pokud budou doplněna opatření zacílená na MSP a reagující na specifické výzvy, se kterými se MSP potýkají.

Priority BUSINESSEUROPE ve vztahu k vnitřnímu trhu (AJ) [pdf 320 kB]

Dopis BUSINESSEUROPE komisařce Bieńkowské (AJ) [pdf 305 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět