Příležitost pro financování mezinárodních VaV projektů

Technologická agentura ČR (TA ČR) plánuje 13. května vyhlásit 2. veřejnou soutěž v programu DELTA 2.

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu ve spolupráci českých podniků a výzkumných organizací s jejich protějšky v zahraničí. 

Uchazečem z České republiky může být jak výzkumná organizace, tak podnik, který musí zároveň vystupovat v roli hlavního řešitele za českou stranu.  

Hlavní parametry 2. veřejné soutěže a bližší informace můžete nalézt pod tímto odkazem: https://www.tacr.cz/program-delta-2-oznameni-terminu-vyhlaseni-2-vs-a-predbeznych-parametru/

Bližší informace týkající se podmínek partnerských zahraničních agentur budou zveřejněny na webových stránkách TA ČR v nejbližších týdnech pod tímto odkazem: https://www.tacr.cz/soutez/program-delta-2/druha-verejna-soutez-8/  

The opportunity for funding of international R&D projects: project proposals to be accepted since 13 May 2020

The Technology Agency of the Czech Republic (TA CR) plans on opening the 2nd call in the DELTA 2 programme on 13 May 2020. The programme is focused on supporting projects in applied research based on international cooperation between Czech enterprises and research organisations and their foreign counterparts. 

Participant from the Czech Republic may be both a research organisation and an enterprise, which has to take on the role of a main applicant on the Czech side. 

The main parameters of the 2nd call and closer information may be found under this link: https://www.tacr.cz/en/delta-2-programme-announcement-of-the-date-of-the-launch-of-the-2nd-call-and-the-preliminary-parameters/

Contact:
Radana Díťová
Koordinátorka mezinárodní spolupráce / International Cooperation Coordinator
Oddělení rozvojových aktivit / International Cooperation Unit
Technologická agentura ČR / Technology Agency of the Czech Republic
Evropská 1692/37, 160 00  Praha 6
www.tacr.cz

 

Sabina Tančevová
/
kategorie Proexportní servis
zpět