InnoTrans 2020

Mezinárodní veletrh dopravní techniky, 22. - 25. září 2020 v Berlíně.

Pozvánka na 11. ročník mezinárodní konference Wolves summit

Dovolujeme si Vás pozvat na již 11. ročník mezinárodní konference Wolves summit. Akce zaměřená na vytváření relevantních sítí v Evropě a usnadnění rozvoje podnikání se bude letos konat v polské Varšavě ve dnech 24. - 25. března.

Seminář k dohodě EVFTA

Seminář k dohodě o volném obchodu:  „EVFTA a příležitosti pro české a vietnamské firmy“