Nové příležitosti pro české podnikatele. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem je na světě

Českým firmám se více otevírá trh Nového Zélandu, a to díky Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií (EU) a Novým Zélandem, která 1. května vstoupila v platnost. Kromě odstranění veškerých cel na unijní dovozy dohoda přináší zjednodušení poskytování služeb, rovné zacházení ve výběrových řízeních na veřejné zakázky nebo odstranění bariér digitálního obchodu.

Z pohledu České republiky (ČR) byl Nový Zéland v loňském roce 70. nejdůležitějším obchodním partnerem s celkovým obratem vzájemného obchodu v hodnotě 4,32 miliardy korun – obchodní bilance je výrazně pozitivní směrem k ČR.

Nový Zéland po vstupu dohody v platnost odstraní celou řadu cel, mimo jiné na průmyslové výrobky, například automobily a jejich součástky, stroje či chemikálie, tedy typické položky českého exportu. Jen automobily a jejich součástky přitom aktuálně tvoří téměř 3/4 českého exportu na Nový Zéland. EU naopak po vstupu dohody v platnost sníží cla na hovězí maso a u skopového masa je zcela odstraní. Úplné odstranění cla pak čeká vybraná ovoce, např. kiwi, které je v první desítce položek dovážených z Nového Zélandu do ČR. Celkově by si mohly polepšit také hlavní vývozní artikly Nového Zélandu, jako sušené mléko, máslo, sýry, vlna nebo dřevo.

Dále dohoda přinese usnadnění celních procedur, uznávání některých EU certifikací či označení výrobků, zjednodušení poskytování služeb (například dodavatelských, telekomunikačních, finančních či námořně-dopravních) a uskutečňování investic, usnadnění digitálního obchodu či kapitálových toků. Z dohody plyne také širší zpřístupnění veřejných zakázek a komplexní ochrana práv duševního vlastnictví a vybraných zeměpisných označení (České pivo, Českobudějovické pivo, Žatecký chmel a názvy českých vín). V textu dohody je také obsáhlá kapitola k obchodu a udržitelnému rozvoji (zahrnuje body týkající se pracovních práv, posílení postavení žen, nastavuje vysoký standard v ochraně klimatu a životního prostředí) či kapitola k energiím a surovinám, ve které se obě strany zavázaly k odstranění vývozních omezení, k zákazu dvojích cen či k odstraňování netarifních překážek obchodu.

V případě nejasností týkajících se požadavků při vstupu na novozélandský trh, například i co se týče výše cel, se mohou exportéři obracet na novou poradenskou službu MPO – Market Access Advisor. Toto poradenství je zaměřené na otázky ohledně tarifních i netarifních obchodních překážek na trzích mimo EU. Pro poradenství je využíván informační portál Evropské komise Access2Markets, který obsahuje řadu užitečných informací pro exportéry. Poradit se je možné i na čísle 224 852 636 a na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Převzato z webu MPO

Lukáš Martin
/
kategorie Proexportní servis
zpět