Upozornění na nestandardní aktivity americké firmy

Na základě informace z Velvyslanectví ČR v Tokiu zveřejňujeme upozornění zejména pro malé a střední české firmy. 

 

Na základě informace z Velvyslanectví ČR v Tokiu si dovolujeme upozornit zejména malé a střední české firmy na nestandardní aktivity americké firmy iRoad LLC, případně iRoad Company. Tyto firmy jsou registrovány v USA na následujících adresách:

- iRoad LLC: 1712 Pioneer Ave, Ste 500, Cheyenne, Wyoming, USA
- iRoad Company: 2275 Bridge St., Building 1, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Zástupci uvedených firem podle našeho zjištění oslovují prostřednictvím e-mailu zejména malé české firmy s nabídkou na jejich zastoupení na trhu Japonska, Jižní Koreje nebo Číny. Odvolávají se přitom na dlouholeté zkušenosti s těmito trhy a na partnerství s mnoha asijskými distribučními společnostmi. Na svých webových stránkách: http://gigamarket.net/ prezentují řadu nepravdivých nebo přinejmenším zavádějících informací (například žádná z japonských firem, jejichž loga na svém webu prezentují, nemá s iRoad LLC podepsány obchodní smlouvy ani smlouvy o zastupování).
Firma iRoad LLC navíc obvykle od českých firem požaduje dodávky zboží ještě před úhradou faktury, přičemž po nich vyžaduje zajištění certifikátů pro prodej předmětného zboží v Japonsku. Pro tento účel českým firmám doporučuje mj. polskou firmu Bielagio (http://www.rgustech.com/), která již minimálně ve dvou případech českým potravinářským firmám vystavila padělaný certifikát japonské zkušebny JAS. Informaci o falzifikátu potvrdilo japonské Ministerstvo zemědělství (nadřízený orgán JAS), které již koncem r. 2019 firmu Bielagio před dalším vydáváním padělků certifikátů oficiálně varovalo.

Z výše uvedených důvodů nedoporučujeme českým exportérům využití nabídky služeb firmy iRoad LLC nebo iRoad Company ve smyslu jejich zastoupení na trzích východní Asie. Pro bližší informace a případně pro nalezení alternativní formy zastoupení na těchto trzích doporučujeme využít služeb Jednotné zahraniční sítě ČR.

Sabina Tančevová
/
kategorie Informace z teritoria
zpět