Společnost přátelská rodině ve Středočeském kraji

Konferencí „Efektivní prorodinná politika v kontextu rovných příležitostí" vyvrcholil dne 5. 11. 2013 projekt Společnost přátelská rodině ve Středočeském kraji.

V průběhu roku se firmy vzdělávaly při workshopech pro zaměstnavatele, ucházely se o ocenění Společnost přátelská rodině – vyplňovaly dotazníky mapující rodině přátelské aktivity v několika oblastech, projekt byl jako příklad dobré praxe prezentován při Open Days v Bruselu.

Účastníci z řad mateřských a rodinných center, firem i veřejnosti při konferenci diskutovali o otázkách tvorby koncepceKonference 2013-43 rodinné politiky ve Středočeském kraji, o možné spolupráci s krajem i dalšími subjekty i o možnostech slaďování práce a rodiny. V průběhu dne zazněly příklady dobré praxe v oblasti tvorby koncepce rodinné politiky v Jihomoravském kraji, Centrum pro komunitní práci představilo možnosti a úskalí komunitního plánování, z mateřských a rodinných center zazněly příklady projektů týkajících se rovných příležitostí a slaďování práce a rodiny. Pro srovnání byla představena i zahraniční zkušenost slaďování práce i rodiny získaná během návštěvy mateřských center ve Švýcarsku.

V odpoledních hodinách pak došlo k samotnému vyhlášení výsledků soutěže (nad slavnostním předáváním převzal záštitu náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Bc. Zdeněk Syblík), kdy z 6 nominovaných získaly ocenění Společnost přátelská rodině tyto organizace:

  • Biopekárna Zemanka s.r.o.
  • Občanské sdružení Modré dveře
  • Regionální muzeum Mělník

„Snažíme se prostřednictvím soutěže šířit informace o rovných příležitostech pro ženy a muže a stejně tak i příklady dobré praxe v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a motivovat firmy k jejich zavádění. Zatím se nám to daří na republikové úrovni u velkých společností a v krajích spíše u menších zaměstnavatelů, věřím, že se Společnostmi přátelskými rodině budou časem chtít stát i větší organizace s krajskou působností," vysvětluje krajská koordinátorka Sítě MC Jiřina Chlebovská.

„Zhostit se úlohy porotce pro mne bylo ctí, zároveň to však nebylo jednoduché, neboť jednotlivé přihlášené organizace se hodnoceným oblastem věnují a řeší je specifickým způsobem. I proto bylo nesnadné zvolit jen ty „nejlepší". Ocenění za snahu nabídnout zaměstnancům prostor pro vyvážení pracovního a rodinného života si totiž zaslouží všichni zaměstnavatelé, kteří již tento aspekt pracovního života vnímají jako samozřejmost a nikoliv nadstandardní benefit." říká Kateřina Budínková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Středočeský kraj.

-red-

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět