Olomoucký kraj sází na inovace, realizace S3 strategie je toho důkazem

Dne 12. 11. 2013 se na půdě Krajského úřadu Olomouckého kraje konala Informativní schůzka týkající se příprav regionálního anexu národní S3 strategie pro Olomoucký kraj.

Schůzky se účastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, projektového facilitátora, kraje, členů OK4Inovace a regionálních aktérů, včetně zástupce SP ČR. Proces schvalování S3 se v současné době nachází ve fázi zpracovávání základního výchozího materiálu a zároveň vyjasňování organizační struktury, v rámci které bude dokument vznikat. Velmi pozitivní je, že při tvorbě S3 strategie se počítá i se zástupci podnikové sféry, jelikož jakýmsi konzultačním orgánem by měly být i tzv. podnikatelské platformy. Tyto podnikatelské platformy by měly být tvořeny zástupci významných exportních, inovačních a z hlediska zaměření potenciálně zajímavých firem. Ovšem za podmínky, že budou ochotni investovat svůj čas, znalosti a schopnosti ve prospěch celého kraje.

Nutno dodat, že chystaná S3 strategie není náhlým výkřikem do tmy. V rámci kraje již funguje platforma OK4Inovace, jež má za cíl vytvářet pozitivní inovační prostředí a která se může opírat o podrobné na inovace zaměřené analytické a strategické dokumenty. Samotná S3 strategie umožní čerpání finančních prostředků z EU, které by měly být využívány právě na praktické zavádění inovací a vůbec na rozvoj inovačního prostředí. V čem má kraj svá slabá místa, se všeobecně ví, ale jaké inovační priority určí S3 strategie, to se teprve uvidí.

Richard Koubek, regionální manažer SP ČR pro Olomoucký, Zlínský kraj a Pardubický kraj

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět